Alates 04.03.2019 muutub liini 163 Tallinn - Ääsmäe - Ruila - Kernu – Haiba sõiduplaan

22.02.2019

Liinil 163 muudetakse varasemaks väljumisajad: Tallinn - Ääsmäe - Ruila - Kernu - Haiba 18:00 -> 17:45 Haiba - Kernu - Ruila - Ääsmäe - Tallinn 19:40 -> 19:00 KOONDPLAAN Sõiduplaan on nähtav alates 22.02.2019 www.peatus.ee  Loe edasi »

EDELASUUND

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus ja AS Hansabuss allkirjastasid 14.septembril 2017 riigihanke nr 188494 alusel Harju maakonna edelasuuna avaliku teenindamise lepingu. Leping kehtib kuni 13.09.2022.

Liiniguuppi kuuluvad liinid:

113        Saku  Vana-Pääsküla //Kiisa 

116        Tallinn  Kiili  Nabala  Paekna – Sookaera 

116A      Tallinn  Kiili  Nabala – Sõmeru 

117        Tallinn – Saku – Tagadi 

117A      Tallinn – Saku 

160        Balti jaam  Bussijaam  Betooni – Vangla 

163        Tallinn  Harutee  Ruila – Haiba 

191        Tallinn – Saue 

 

Edelasuuna teenuse osutaja on Hansabuss AS

Info telefonil 504 0184

e-post: liinid@hansabuss.ee

kodulehekülg: www.hansabuss.ee

 

Kiire operatiivinformatsiooni saamiseks palume antud kontaktidele pöördumised teha kui toimuvad hilinemised ja varem väljumised peatustesse/peatustest ning väljumise ära jäämised.

Sõiduplaanidest ja marsruutidest mitte kinnipidamiste, sõidukite ületäituvuse ning ettepanekute tegemiseks liinide muutmiseks palume esitada teade MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse kontaktil info@ytkpohja.ee, kes on teenuse tellija ning jälgib avaliku teenindamise lepingu täitmist.

Alates 25.09.2017  liini 191 Tallinn – Saue teenindamine.

Alates 02.10.2017 liini 163 Tallinn – Harutee – Ruila – Haiba teenindamine.

Alates 01.12.2017 alustab AS Hansabuss allnimetatud liinide teenindamist

·       Liin 113 Saku – Vana-Pääsküla/Saku – Kiisa

·       Liin 117 Tallinn – Saku – Tagadi

·       Liin 117 Tallinn – Saku

·       Liin 116 Tallinn – Kiili – Nabala – Paekna – Sookaera MUUDETUD!

·      UUS Liin 116A Tallinn – Kiili – Nabala – Sõmeru 

Kiili – Sõmeru vahelise liiniosa teenindamine saab toimuma juhul, kui on tagatud bussidele tagasipööramiseala. Kui Sõmerus ei ole võimalik tagasipööret teostada alustatakse planeeritud reiside teenindamist peatuseni Kiili kool ning tagasipööreala valmimisel alustatakse Sõmeru teenindamist.

Liinide 116 ja 116A koondsõiduplaanis on märgitud veootsad, millal on tagatud erivajadusega sõitjate sõidukisse sisenemine ja väljumine.

Muudel kellaaegadel suunab Vedaja nimetatud bussi(d) liinile tellimuste alusel, mis on esitatud sõitja(te) poolt  infotelefoni kaudu vähemalt 48-tundi enne bussi väljumist ja/või tellija poolt ette antud tellimuse alusel, mis on esitatud Vedaja kontaktisikule  vähemalt 48-tundi enne bussi väljumist.

Tellimuse esitamise nõuded

·       Tellija andmed: nimi , telefon, aeg, peatus (kust-kuhu)

·       Teenuse mittevajamisel palume tellimus tühistada

·       Teenus on võimalik tagada ainult väljaehitatud peatustesse kus on välja ehitatud ooteplatvorm

·       Vedaja kontakt: Telefon: 504 0184, E-post: liinid@hansabuss.ee

 

Sõidupiletite osas muudatusi ei toimu, kõik maakonna avalikud bussiliinid on ühtses piletimüügisüsteemis. Perioodipileteid saab osta elektroonilistele kaartidele(Ühiskaart, õpilaspilet, ISIC-kaart jne) veebikeskkonnast www.pilet.ee või müügikohtadest, mille loetelu leiab samuti eeltoodud veebilehelt. Üksikpileteid on võimalik osta bussijuhi käest, nii sularaha kui kaardile laetud e-raha eest, viimase puhul on piletid 20% soodsamad kui sularaha eest ostes. Rohkem infot piletite hindade ja piletitsoonide kohta leiab meie kodulehelt www.ytkpohja.ee

NB! Bussidesse sisenemine ja väljumine toimub ainult liiklusmärgiga 541a (ühistranspordi peatus) tähistatud peatuskohtades.

Sisenedes tuleb osta pilet või registreerida perioodikaart.

Riigisisesel liinil tee-, vee- ja raudteeliikluses on vedaja kohustatud tasuta vedama last, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks, samuti last, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud, puudega kuni 16-aastast isikut, sügava puudega 16-aastast ja vanemat isikut, raske nägemispuudega isikut, sügava või raske nägemispuudega isiku saatjat või puudega isikut saatvat juht- või abikoera. 

Sõiduõigust tõendavad dokumendid on järgnevad: 
• soodustuseta sõitjale - Harjumaa üksikpilet (ei kehti Tallinna ühistranspordis), Harjumaa kuukaart (ei kehti Tallinna ühistranspordis), Tallinna-Harjumaa kuukaart (kehtib nii Harju maakonna kui ka Tallinna ühistranspordis);
• õpilasele – isikustatud sõidukaart koos õpilaspiletiga. 
• puudega lastele – vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendi või õpilaspiletiga või puudega isiku kaart ; sügava puudega 16-aastastele ja vanematele isikutele – vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendiga;
Piletikontrolli teostab maakonna avalikel liinidel Harju Maavalitsuse õigustalitus.

Piletitoodete ostukeskkond periooditoodete soetamiseks www.pilet.ee

Kõikide liinide sõidugraafikud on leitavad sõiduplaanide andmebaasis www.peatus.ee ja koondplaanide kategoorias meie koduleheküljel