Bussiliini 119 seisuaeg Riisipere raudteejaama peatuses

14.09.2018

Alates 17. septembrist bussiliinil 119 Tallinn - Harutee - Riisipere - Turba - Lehetu on tööpäeval pikendatud seisuaeg Riisipere raudteejaama peatuses, et tagada rongilt ümberistumisvõimalus.  Loe edasi »

EDELASUUND

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus ja AS Hansabuss allkirjastasid 14.septembril 2017 riigihanke nr 188494 alusel Harju maakonna edelasuuna avaliku teenindamise lepingu. Leping kehtib kuni 13.09.2022.

Liiniguuppi kuuluvad liinid:

113        Saku - Vana-Pääsküla //Kiisa alates 01.12.2017

116        Tallinn - Kiili - Nabala - Paekna – Sookaera alates 01.12.2017

116A      Tallinn - Kiili - Nabala – Sõmeru alates 01.12.2017

117        Tallinn – Saku – Tagadi alates 01.12.2017

117A      Tallinn – Saku alates 01.12.2017

191        Tallinn – Saue uus avalik liin alates 25.09.2017

163        Tallinn - Harutee - Ruila – Haiba uus avalikliin teenindab alates 02.10.2017

 

Edelasuuna teenuse osutaja on Hansabuss AS

Info telefonil 504 0184

e-post: liinid@hansabuss.ee

kodulehekülg: www.hansabuss.ee

 

Kiire operatiivinformatsiooni saamiseks palume antud kontaktidele pöördumised teha kui toimuvad hilinemised ja varem väljumised peatustesse/peatustest ning väljumise ära jäämised.

Sõiduplaanidest ja marsruutidest mitte kinnipidamiste, sõidukite ületäituvuse ning ettepanekute tegemiseks liinide muutmiseks palume esitada teade MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse kontaktil info@harjuytk.ee, kes on Keila linnaliinide teenuse tellija ning jälgib avaliku teenindamise lepingu täitmist.

Alates 25.09.2017  liini 191 Tallinn – Saue teenindamine.

Alates 02.10.2017 liini 163 Tallinn – Harutee – Ruila – Haiba teenindamine.

Alates 01.12.2017 alustab AS Hansabuss allnimetatud liinide teenindamist

·       Liin 113 Saku – Vana-Pääsküla/Saku – Kiisa

·       Liin 117 Tallinn – Saku – Tagadi

·       Liin 117 Tallinn – Saku

·       Liin 116 Tallinn – Kiili – Nabala – Paekna – Sookaera MUUDETUD!

·      UUS Liin 116A Tallinn – Kiili – Nabala – Sõmeru 

Kiili – Sõmeru vahelise liiniosa teenindamine saab toimuma juhul, kui on tagatud bussidele tagasipööramiseala. Kui Sõmerus ei ole võimalik tagasipööret teostada alustatakse planeeritud reiside teenindamist peatuseni Kiili kool ning tagasipööreala valmimisel alustatakse Sõmeru teenindamist.

Liinide 116 ja 116A koondsõiduplaanis on märgitud veootsad, millal on tagatud erivajadusega sõitjate sõidukisse sisenemine ja väljumine.

Muudel kellaaegadel suunab Vedaja nimetatud bussi(d) liinile tellimuste alusel, mis on esitatud sõitja(te) poolt  infotelefoni kaudu vähemalt 48-tundi enne bussi väljumist ja/või tellija poolt ette antud tellimuse alusel, mis on esitatud Vedaja kontaktisikule  vähemalt 48-tundi enne bussi väljumist.

Tellimuse esitamise nõuded

·       Tellija andmed: nimi , telefon, aeg, peatus (kust-kuhu)

·       Teenuse mittevajamisel palume tellimus tühistada

·       Teenus on võimalik tagada ainult väljaehitatud peatustesse kus on välja ehitatud ooteplatvorm

·       Vedaja kontakt: Telefon: 504 0184, E-post: liinid@hansabuss.ee

 

Sõidupiletite osas muudatusi ei toimu, kõik maakonna avalikud bussiliinid on ühtses piletimüügisüsteemis. Perioodipileteid saab osta elektroonilistele kaartidele(Ühiskaart, õpilaspilet, ISIC-kaart jne) veebikeskkonnast www.pilet.ee või müügikohtadest, mille loetelu leiab samuti eeltoodud veebilehelt. Üksikpileteid on võimalik osta bussijuhi käest, nii sularaha kui kaardile laetud e-raha eest, viimase puhul on piletid 20% soodsamad kui sularaha eest ostes. Rohkem infot piletite hindade ja piletitsoonide kohta leiab meie kodulehelt www.harjuytk.ee

NB! Bussidesse sisenemine ja väljumine toimub ainult liiklusmärgiga 541a (ühistranspordi peatus) tähistatud peatuskohtades.

Sisenedes tuleb osta pilet või registreerida perioodikaart.

Tasuta sõiduõigus, vastavalt ühistranspordiseadusele, on kõikidel eelkooliealistel lastel, puudega kuni 16 aastastel lastel, sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel, raske nägemispuudega isikul ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal või nägemispuudega isikut saatval juhtkoeral.

Sõiduõigust tõendavad dokumendid on järgnevad: 
• soodustuseta sõitjale - Harjumaa üksikpilet (ei kehti Tallinna ühistranspordis), Harjumaa kuukaart (ei kehti Tallinna ühistranspordis), Tallinna-Harjumaa kuukaart (kehtib nii Harju maakonna kui ka Tallinna ühistranspordis);
• õpilasele – isikustatud sõidukaart koos õpilaspiletiga. 
• puudega lastele – vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendi või õpilaspiletiga või puudega isiku kaart ; sügava puudega 16-aastastele ja vanematele isikutele – vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendiga;
Piletikontrolli teostab maakonna avalikel liinidel Harju Maavalitsuse õigustalitus.

Piletitoodete ostukeskkond periooditoodete soetamiseks www.pilet.ee

Kõikide liinide sõidugraafikud on leitavad sõiduplaanide andmebaasis www.peatus.ee ja koondplaanide kategoorias meie koduleheküljel