« Tagasi

Aasta bussijuhi tiitlid anti välja 2018. aasta hea teenindamise eest

 

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus kuulutas juba kolmanda korda välja konkursi „ Aasta bussijuht". Konkursi eesmärgiks on tunnustada bussijuhti tema töökohustuste eeskujuliku täitmise eest.

Oma töökohustusi hästi täitev bussijuht on kindlasti ka täpne, sõbralik ja abivalmis, oskab sõitjale anda vajaliku lisainformatsiooni. Liikluses on ta tähelepanelik ja sõit kulgeb sujuvalt ja ohutult.

Kandidaate said üles seada kõik kellel soovi oli - nii kohalikud omavalitsused, oma allasutustega, vedajad ise ja loomulikult sõitjad, isegi paar juhti olid oma kaastöötajaid esile tõstnud.

Täna toimunud tunnustusüritusel jagati kokku 5 tiitlit „Aasta bussijuht 2018". Harjumaa piirkonnas anti välja kaks autasu. Ühe autasu pälvis ATKO Liinid OÜ juht Jaanus Tubro, kes korjas 40% kõikidest Harjumaa häältest. Jaanus Tubro korjas enim hääli juba teist aastat järjest. Teise Harjumaa autasu pälvinud juht, Ants Randmaa, töötab GoBus AS heaks. Läänemaa juhtidest pidasid esitajad vääriliseks Ado Püüa't, M.K.Reis-X OÜ meeskonnast. Lääne-Virumaa sõitjad soovisid tunnustada Mart-Lembit Karu, kelle tööandjaks on GoBus AS. Raplamaa juhtidest sai enim tunnustavaid ülesseadmisi Aleksandr Pikk ATKO Liinid OÜ-st.  Tekkis üllatav olukord, kus Kohila piirkonna bussijuhte toodi esile terve meeskonnana mitmeid kordi, mistõttu pidas Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus oluliseks ka selle asjaolu eraldi välja tuua ning tervele meeskonnale tänu avaldada.

Kui enamuses kandidaati esitades, toodi põhjuseks positiivne suhtumine, viisakus ja täpsus, siis avaldame omaltpoolt tänu inimestele, kes tahtsid lisada väikese emotsiooni. Autasu saanud bussijuhtide kohta on öeldud:

  • Bussijuht on täpne ja täielikult pühendunud! Palun hoidke teda!
  • Bussijuht suudab eriolukorras alati leida lahenduse sõitjatele ja jääb igas olukorras rahulikuks.
  • Kõik juhid võtku temast eeskuju!
  • Väga lastesõbralik! Kõige viisakam bussijuht!
  • Selle bussijuhiga on kindel ja turvaline! Ta on haruldus!
  • Hooliv nagu „hea vanaisa"!
  • Bussijuht on oma tööd teinud lugupidamisega!
  • Heatahtlik ja lõbus, ta jagab bussis kommi ka!

Kindlasti loovad esmase mulje ühistranspordist kasutusel olevad sõidukid ja bussijuhid, kes teenust osutavad. Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus soovib tänada kõiki kulisside taguseid tublisid „nähtamatuid" töötajaid, kes tavainimese vaateväljast kaugemale jäävad.

Pildil Ants Randmaa

Maailm on täpselt nii hea, kui heaks me ise selle teeme!