MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus sõlmis lepingud Saue valla siseliinide teenindamiseks. Loe täpsemalt siin

Pressiteade

 

27. august 2019

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus sõlmis täna GoBus AS-ga lepingu Harku valla avalike liinide teenindamiseks
Loe täpsemalt siit

Puuetega ja piiratud töövõimega inimeste soodustused

 

Alates 01. augustist 2019 hakkab kehtima Maanteeameti peadirektori käskkiri, millega kehtestatakse 0- eurone piletihind Harjumaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa avalikel maakonna- ja kaugbussiliinidel (Läänemaa avalikel kaugliinidel 153; 317; 321; 711; 712; 732), kõikidele keskmise ja raske puudega isikutele,  puuduva töövõimega isikutele, töövõimetuspensionäridele ja sügava puudega isiku saatjatele. Täpsemalt loe siit
« Tagasi

TALLINNA MARATON 06.- 08.september 2019

Seoses Tallinna Maratoniga Tallinna kesklinna tänavatel 6.-8. septembril 2019.a. toimuvad maakonna ühistranspordiliinide liikluses alljärgnevad muudatused:

6. september 2019

http://www.jooks.ee/et/tallinna-maraton/liiklus

Jooksutrassi piirkonnas esinevad jooksu ajal liiklusseisakud vahemikus kell 18:55-19:35.

Jooksu läbiviimiseks peatatakse lühiajaliselt liiklus järgmistel tänavalõikudel:

 • Kaarli puiesteel kella 18.55-st kella 19.05-ni
 • Toompuiesteel kella 19.00-st kuni 19.20-ni
 • Suurtüki tänaval, Laboratooriumi tänaval, Lai tänaval, Vaimu tänaval, Pikk tänaval, Rannamäe teel, Väike-Rannavärav tänaval ja Uuel tänaval kella 19.05-st kuni 19.35-ni

Maakonna bussiliinid jätkavad hilinemisega teenuse osutamist peale ajutisi liiklusseisakuid.

07.september 2019

http://www.jooks.ee/et/tallinna-maraton/laupaev

Jooksutrassi piirkonnas esineb jooksu ajal liiklusseisakuid ja ümbersuunamisi vahemikus kell 16:30 – 19:30.

Idasuund

 • Liinid 104, 104A, 104B, 104C, 106, 106A, 151, 151A, 152, 152B, 153, 154, 155, 156, J1
  • Väljuval suunal jäävad teenindamata peatused Balti jaam ja  Vabaduse väljak
  • Siseneval suunal jäävad teenindamata peatused Hobujaama ja Balti jaam.
  • Alg ja lõpp-peatuse on Kivisilla

Lõunasuund

 • Liinid 105, 105E, 120, 121, 125, 130, 131, 132, 135, 135C, 138, 139, 144, 162
  • Väljuval suunal jäävad teenindamata peatused Balti jaam ja  Vabaduse väljak
  • Siseneval suunal jäävad teenindamata peatused Hobujaama ja Balti jaam.
  • Alg ja lõpp-peatus on Kivisilla

Põhjasuund

 • Liinid  114,  115 ja 174
  • Väljuval suunal jääb teenindamata peatused Balti jaam
  • Siseneval suunal jäävad teenindamata peatused Pronksi, Hobujaama ja Balti jaam.
  • Algpeatus on Hobujaama (suund Pirita poole)  ja lõpp-peatus on Kivisilla (suund kesklinna poole)
 • Liin 102
  • Väljuval suunal jääb teenindamata peatused Balti jaam
  • Siseneval suunal jäävad teenindamata peatused Pronksi, Hobujaama ja Balti jaam.
  • Algpeatus ja lõpp-peatus on Laikmaa (Maardu liinide peatus) 
 • Liinid 160
  • Väljuval suunal jäävad teenindamata peatused Balti jaam ja  Vabaduse väljak
  • Siseneval suunal jäävad teenindamata peatused Hobujaama ja Balti jaam.
  • Alg ja lõpp-peatus on Kivisilla

Edelasuund

 • Liin 116 ja 116A, 191
  • Väljuval suunal jääb teenindamata peatus Viru
  • Siseneval suunal jäävad teenindamata peatused Kosmos, Vabaduse väljak, Viru
 • Liin 163
  • Väljuval suunal jääb teenindamata peatus Vabaduse väljak
  • Siseneval suunal jääb teenindamata peatus Koidu ja Vabaduse väljak.  

Läänesuund

 • Liinid 108, 111, 111A, 118, 127, 128, 129, 145, 146
  • Väljuval suunal jäävad teenindamata peatused Viru ja Vabaduse väljak
  • Siseneval suunal jääb teenindamata peatus Vabaduse väljak.
 • Liinil 119 Alg ja lõpp-peatus Estonia (post 1)
  • Väljuval suunal jääb teenindamata peatus Viru
  • Siseneval suunal jääb teenindamata peatus Kosmos ja Viru.  

KOMMERTSLIINID

Liinid 177, 237, 206, 219

 • Liinid 177, 237,  206
  • Väljuval suunal jääb teenindamata peatus Viru
  • Siseneval suunal jääb teenindamata peatus Kosmos ja Viru.  
 • Liin 219
  • Väljuval suunal jääb teenindamata peatus Kosmos
  • Siseneval suunal jääb teenindamata peatus Kosmos  
 • Liin 260
  • Liini alg- ja lõpp-peatus Kunstiakadeemia (Maneezi tn poolne peatus)
  • Tallinnast väljumisel jääb teenindamata peatus Viru
  • Tallinnasse sisenemisel jääb teenindamata peatus Viru

 

08.september 2019

http://www.jooks.ee/et/tallinna-maraton/puhapaev

Jooksutrassi piirkonnas esineb jooksu ajal liiklusseisakuid ja ümbersuunamisi vahemikus kell 08:00 – 16:00.

Idasuund

 • Liinid 104, 104A, 104B, 104C, 106, 106A, 151, 151A, 152, 152B, 153, 154, 155, 156, J1

Lõunasuund

 • Liinid 105, 105E, 120, 121, 125, 130, 131, 132, 135, 135C, 138, 139, 144, 162

Põhjasuund

 • Liinid  102, 114115 ja 174
 • Liinid 160

Liikumistee peatusest Hobujaama peatusesse Balti jaam: Narva mnt, Pärnu mnt, Vabaduse väljak, Kaarli pst, Toompuiestee, Rannamäe tee

Edelasuund

 • Liin 116 ja 116A, 191
  • Väljuval suunal jääb teenindamata peatus Viru. Ajutine peatus Vabaduse väljak (maakonnaliinide peatus).
  • Siseneval suunal jäävad teenindamata peatused Kosmos, Vabaduse väljak, Viru

Läänesuund

 • Liinid 108, 111, 111A, 118, 127, 128, 129, 145, 146
  • Väljuval suunal jäävad teenindamata peatused Viru ja Vabaduse väljak
  • Siseneval suunal jääb teenindamata peatus Vabaduse väljak.
 • Liinil 119 Alg ja lõpp-peatus Estonia (post 1)
  • Väljuval suunal jääb teenindamata peatus Viru
  • Siseneval suunal jääb teenindamata peatus Kosmos ja Viru.  

KOMMERTSLIINID

 • Liin 260
  • Liini alg- ja lõpp-peatus Kunstiakadeemia (Maneezi tn poolne peatus)
  • Tallinnast väljumisel jääb teenindamata peatus Viru
  • Tallinnasse sisenemisel jääb teenindamata peatus Viru

 

Tulenevalt eeltoodust palume kõigil inimestel planeerida oma liikumised piisava ajavaruga!