Uudised ja teated

Juhtorganite tegevus ja seisukoht tasuta ühistranspordi kehtestamises

 

29. märtsil valis MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse üldkoosolek uue juhatuse koosseisu tulenevalt eelmise juhatuse volituste lõppemisest.
Juhatusse kuuluvad: Vladimir Arhipov, Andres Harjo, Ago Kokser, Mikk Lõhmus, Mika Männik, Herkki Olo, Enno Tamm, Andrus Umboja ja Einar Vallbaum.

Juhatus kogunes esmakordselt 9. aprillil ning valis juhatuse esimeheks Andrus Umboja. Andrus Umboja valiti juhatuse esimehe kohale kolmandat korda.

Esimesel juhatuse koosolekul arutleti muuhulgas päevakajalisel tasuta ühistranspordi teemal. MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse juhatus on seisukohal, et Riigi eelarves plaanitavatest vahenditest ja lisavahenditest ei ole võimalik tasuta ühistransporti rakendades, tagada ühistranspordi teenuse kvaliteeti ning arengut Harjumaal, Läänemaal, Lääne-Virumaal ja Raplamaal.