Uudised ja teated

„Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna lõunasuuna bussiliinidel”

 

AS Samat esitas kolmapäeva, 26. septembril, ametliku teate Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusele kavatsusest Harjumaal üles öelda avalike liinide lepingu, jätkates samal ajal vedu kommertsliinidel. Ühe põhjusena on nad nimetanud muuhulgas tasuta transpordi tulekut. Harjumaal on 0-hinnaga piletid ainult alla 20 aastastel ja üle 62 aastastel sõitjatel, saamata jäänud piletitulu doteerib riik. Seega ei mõjuta reisijate arv või makstav pileti summa vedajale makstavat tasu, kuivõrd vedajale makstakse tasu läbitud liinikilomeetrite eest.

Vastavalt seadusele kuulutab Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus välja uue hankekonkursi ja kuivõrd tegu on eriolukorraga – reisijate vedu võib katkeda, siis on Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusel õigus teha suunatud hange. See tähendab kutse saavad kolm firmat ärajäävate liinide hankes osalemiseks, kelle hulgast valitakse võitjaks odavaima pakkumise tegija. Võitja kuulutatakse välja 2. oktoobril ja 7. oktoobril peab parim pakkuja olema valmis liinid üle võtma. 8. oktoobril teenindab lõuna suunda juba uus vedaja, ilma, et üleminek sõitjatele tuntav oleks.