Uudised ja teated

« Tagasi

Kommertsliinide teenindamise lõpetamine

 

AS Temptrans ja AS Esvil-Reisid on teavitanud MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskust, et lõpetavad kommertsbussiliinide 221, 285, 286 ja 288 teenindamise ning Maanteeamet on tunnistanud nimetatud liinide liiniload kehtetuks alates 01. juulist 2019.

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus ja AS SEBE vahel allkirjastati 18. detsembril 2018 Harju maakonna põhjasuuna avaliku teenindamise leping, mis kehtib kaheksa aastat. Teenuse osutamist alustatakse  01. juulist 2019.

Seoses kommertsliinide lõpetamisega on Keskuse poolt üle vaatamisel uued põhjasuuna liinide sõiduplaanid ning osaliselt toimub kommertsliinide asendamine.

Uued sõiduplaanid avalikustatakse juunikuu alguses Keskuse kodulehel www.ytkpohja.ee ja kaks nädalat enne teenuse alustamist on need ka avalikustatud www.peatus.ee