Sõiduplaani muudatused Ida suunal alates 01. septembrist 2019

23.08.2019

Alates 01. septembrist korrigeeritakse idasuuna liinide 150 ja 152 tööpäevaseid sõiduplaane. Liinil 150 Tallinn – Laagna – Kostivere – Uus-Rebala - Tallinn Muutub hommikune väljumine peatusest Balti jaam kell 7:00 → 7:30 ja peatusest Kostivere...  Loe edasi »

Idasuuna liinigrupp

 

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus ja ATKO Liinid OÜ allkirjastasid 03.09.2015 riigihanke nr 132993 alusel Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna Idasuuna bussiliinidel. Leping kehtib kuni 21. jaanuar 2021.

Liiniguuppi kuuluvad liinid:

104A      Tallinn – Loo – Kostivere

104B      Tallinn – Loo – Lagedi mõis – Kostivere

104C      Tallinn – Loo – Lagedi mõis – Kostivere – Jõelähtme

106        Tallinn – Laagna – Loo

106A      Tallinn – Loo – Lagedi

106B      Tallinn – Loo

150        Tallinn - Laagna - Kostivere - Uus-Rabala - Tallinn

151        Tallinn – Laagna – Kuusalu – Kolga - Loksa

151A      Tallinn – Laagna – Kuusalu – Loksa - Suurpea - Loksa

152        Tallinn – Kuusalu – Kolga – Loksa

152B      Tallinn – Jõelähtme – Valkla – Kuusalu – Kolga – Loksa

153        Tallinn – Laagna – Kuusalu – Kolga - Loksa - Pärispea - Loksa

154        Tallinn – Jõelähtme – Kaberla – Kiiu – Kuusalu – Muuksi – Leesi

155        Tallinn – Laagna - Kuusalu – Loksa

156        Tallinn – Kuusalu – Kahala – Kolga – Loksa – Hara

J1          Tallinn – Laagna – Rebala – Jõelähtme  – Ihasalu  – Neeme

J2          Jõelähtme – Kaberneeme - Kullamäe

Idasuuna teenuse osutaja on ATKO Liinid OÜ

Info telefonil Tel: 6418218

e-post: grupp@atko.ee

koduleht: https://atko.ee

Kiire operatiivinformatsiooni saamiseks palume antud kontaktidele pöördumised teha kui toimuvad hilinemised ja varem väljumised peatustesse/peatustest ning väljumise ära jäämised.

Sõiduplaanidest ja marsruutidest mitte kinnipidamiste, sõidukite ületäituvuse ning ettepanekute tegemiseks liinide muutmiseks palume esitada teade MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse kontaktil info@ytkpohja.ee, kes on teenuse tellija ning jälgib avaliku teenindamise lepingu täitmist.

 

NB! Bussidesse sisenemine ja väljumine toimub ainult liiklusmärgiga 541a (ühistranspordi peatus) tähistatud peatuskohtades.

Sisenedes tuleb osta pilet või registreerida perioodikaart.

Riigisisesel liinil tee-, vee- ja raudteeliikluses on vedaja kohustatud tasuta vedama last, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks, samuti last, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud, puudega kuni 16-aastast isikut, sügava puudega 16-aastast ja vanemat isikut, raske nägemispuudega isikut, sügava või raske nägemispuudega isiku saatjat või puudega isikut saatvat juht- või abikoera. 

Sõiduõigust tõendavad dokumendid on järgnevad: 
• soodustuseta sõitjale - Harjumaa üksikpilet (ei kehti Tallinna ühistranspordis), Harjumaa kuukaart (ei kehti Tallinna ühistranspordis), Tallinna-Harjumaa kuukaart (kehtib nii Harju maakonna kui ka Tallinna ühistranspordis);
• õpilasele – isikustatud sõidukaart koos õpilaspiletiga. 
• puudega lastele – vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendi või õpilaspiletiga või puudega isiku kaart ; sügava puudega 16-aastastele ja vanematele isikutele – vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendiga;
Piletikontrolli teostab maakonna avalikel liinidel Harju Maavalitsuse õigustalitus.

Piletitoodete ostukeskkond periooditoodete soetamiseks www.pilet.ee

Kõikide liinide sõidugraafikud on leitavad sõiduplaanide andmebaasis www.peatus.ee ja koondplaanide kategoorias meie koduleheküljel