Juhatus

 

29. märtsil 2018 valiti üldkoosolekul uus juhatuse koosseis seoses senise juhatuse volituste lõppemisega.

 

Juhatuse koosseis alates 29.03.2018:

Andres Harjo

Enno Tamm

Mika Männik

Andrus Umboja

Ago Kokser

Vladimir Arhipov

Einar Vallbaum

Mikk Lõhmus

 

Herkki Olo

 

09.04.2018 toimunud juhatuse koosolekul valiti juhatuse esimeheks Andrus Umboja. 

 

2018. aasta palgaandmed

2017. aasta palgaandmed

2016. aasta palgaandmed

2015. aasta palgaandmed

2014. aasta palgaandmed

2013. aasta palgaandmed

2012. aasta palgaandmed

2011. aasta palgaandmed

2010. aasta palgaandmed