Alates 12.11.2018 likvideeritakse ajutiselt peatus JÜRI KIRIK

05.11.2018

Alates 12. novembrist 2018 likvideeritakse ajutiselt peatus JÜRI KIRIK kuni riigimaantee nr 11113 Assaku-Jüri (km 3,7 -4,9) rekonstrueerimistööde ning Jüri – Lagedi jalg- ja jalgrattatee ning valgustuse valmimiseni. Eeldatav tööde valmimise ae...  Loe edasi »

Lõunasuuna liinigrupp

 

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus ja AS GoBus allkirjastasid 04.10. 2018 otselepingu Harju maakonna lõunasuuna avaliku teenindamiseks. Teenust hakati osutama vastavalt lepingule  alates 08.10.2018. Leping kehtib kuni kaks aastat.

Liiniguuppi kuuluvad liinid:

105        Tallinn – Vaida – Pikavere – Alavere – Voose

105E      Tallinn – Vaida – Pikavere – Alavere – Voose

120        Tallinn – Jüri 

121        Tallinn - Peetri

125        Tallinn – Jüri – Lagedi 

130        Tallinn – Vaida – Tuhala – Kose

131        Tallinn - Vaida

132        Tallinn - Järveküla - Rae küla - Jüri

135        Tallinn – Jüri – Aruküla – Peningi 

135C      Tallinn – Jüri – Aruküla – Peningi – Urvaste 

138        Tallinn – Vaida – Kose

139        Tallinn – Vaida – Kose – Ardu

144        Tallinn – Vaida – Kose-Risti – Kose

144A      Kose - Kuivajõe - Tallinn 

K3         Kose – Habaja – Kuimetsa – Kaiu

K6         Kose – Alavere – Kehra

 

Lõunasuuna teenuse osutaja on GoBus AS

Info telefonil Tel: 12012

e-post: infoliin@gobus.ee

Kiire operatiivinformatsiooni saamiseks palume antud kontaktidele pöördumised teha kui toimuvad hilinemised ja varem väljumised peatustesse/peatustest ning väljumise ära jäämised.

Sõiduplaanidest ja marsruutidest mitte kinnipidamiste, sõidukite ületäituvuse ning ettepanekute tegemiseks liinide muutmiseks palume esitada teade MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse kontaktil info@ytkpohja.ee, kes on Keila linnaliinide teenuse tellija ning jälgib avaliku teenindamise lepingu täitmist.

 

NB! Bussidesse sisenemine ja väljumine toimub ainult liiklusmärgiga 541a (ühistranspordi peatus) tähistatud peatuskohtades.

Sisenedes tuleb osta pilet või registreerida perioodikaart.

Tasuta sõiduõigus, vastavalt ühistranspordiseadusele, on kõikidel eelkooliealistel lastel, puudega kuni 16 aastastel lastel, sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel, raske nägemispuudega isikul ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal või nägemispuudega isikut saatval juhtkoeral.

Sõiduõigust tõendavad dokumendid on järgnevad: 
• soodustuseta sõitjale - Harjumaa üksikpilet (ei kehti Tallinna ühistranspordis), Harjumaa kuukaart (ei kehti Tallinna ühistranspordis), Tallinna-Harjumaa kuukaart (kehtib nii Harju maakonna kui ka Tallinna ühistranspordis);
• õpilasele – isikustatud sõidukaart koos õpilaspiletiga. 
• puudega lastele – vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendi või õpilaspiletiga või puudega isiku kaart ; sügava puudega 16-aastastele ja vanematele isikutele – vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendiga;
Piletikontrolli teostab maakonna avalikel liinidel Harju Maavalitsuse õigustalitus.

Piletitoodete ostukeskkond periooditoodete soetamiseks www.pilet.ee

Kõikide liinide sõidugraafikud on leitavad sõiduplaanide andmebaasis www.peatus.ee ja koondplaanide kategoorias meie koduleheküljel