Muudatused ida-, põhja-, lõuna- ja edelasuuna avalikel liinidel alates 09.06

07.06.2018

Põhja pst piirkonnas toimuvad teede rekonstrueerimistööd ja selle tõttu pideva busside hilinemisega, toimuvad maakonna bussiliinidel liikumistee muudatused Tallinnasse sisenevatel suundadel. Kõik liinidel olevad peatused teenindatakse ! Palume...  Loe edasi »

Põhjasuuna liinigrupp

 

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus ja Temptrans AS allkirjastasid 03.09.2015 riigihanke nr 163734 alusel Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna põhjasuuna bussiliinidel. Leping kehtib kuni 31.12.2018

Liiniguuppi kuuluvad liinid:

100        Tallinn - Laagna - Kallavere

101        Tallinn - Iru - Kallavere

114        Tallinn – Haabneeme – Rohuneeme

 

Põhjasuuna teenuse osutaja on Temptrans AS

Info telefonil Tel: 6006022

e-post: temptrans@temptrans.ee

koduleht: www.temptrans.ee

Kiire operatiivinformatsiooni saamiseks palume antud kontaktidele pöördumised teha kui toimuvad hilinemised ja varem väljumised peatustesse/peatustest ning väljumise ära jäämised.

Sõiduplaanidest ja marsruutidest mitte kinnipidamiste, sõidukite ületäituvuse ning ettepanekute tegemiseks liinide muutmiseks palume esitada teade MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse kontaktil info@harjuytk.ee, kes on Keila linnaliinide teenuse tellija ning jälgib avaliku teenindamise lepingu täitmist.

 

NB! Bussidesse sisenemine ja väljumine toimub ainult liiklusmärgiga 541a (ühistranspordi peatus) tähistatud peatuskohtades.

Sisenedes tuleb osta pilet või registreerida perioodikaart.

Tasuta sõiduõigus, vastavalt ühistranspordiseadusele, on kõikidel eelkooliealistel lastel, puudega kuni 16 aastastel lastel, sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel, raske nägemispuudega isikul ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal või nägemispuudega isikut saatval juhtkoeral.

Sõiduõigust tõendavad dokumendid on järgnevad: 
• soodustuseta sõitjale - Harjumaa üksikpilet (ei kehti Tallinna ühistranspordis), Harjumaa kuukaart (ei kehti Tallinna ühistranspordis), Tallinna-Harjumaa kuukaart (kehtib nii Harju maakonna kui ka Tallinna ühistranspordis);
• õpilasele – isikustatud sõidukaart koos õpilaspiletiga. 
• puudega lastele – vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendi või õpilaspiletiga või puudega isiku kaart ; sügava puudega 16-aastastele ja vanematele isikutele – vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendiga;
Piletikontrolli teostab maakonna avalikel liinidel Harju Maavalitsuse õigustalitus.

Piletitoodete ostukeskkond periooditoodete soetamiseks www.pilet.ee

Kõikide liinide sõidugraafikud on leitavad sõiduplaanide andmebaasis www.peatus.ee ja koondplaanide kategoorias meie koduleheküljel