Ääsmäe Põhikoolis e-õppepäev 16. novemril

12.11.2018

16.11.2018 on Ääsmäe Põhikoolis e-õppepäev ning sellest tulenevalt ei teenindata 16. novembril, reedesel päeval, Saue valla siseliine Ä1 – Ä4.  Loe edasi »

Saue valla siseliinid

Saue valla siseliinidel on teenuse osutaja Samat AS.

Info telefonil 677 9663

e-post Samat@samat.ee.

Kiire operatiivinformatsiooni saamiseks (kui toimuvad hilinemised ja varem väljumised peatustesse/peatustest ning busside ära jäämised liinilt) palume pöördumised teha vedaja kontaktidele.

Sõiduplaanidest ja marsruutidest mitte kinnipidamiste, sõidukite ületäituvuse  ja sõiduki nõuete mittetäitmise teated ning ettepanekud liinide muutmiseks palume esitada MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse kontaktil info@harjuytk.ee, kes on Saue valla siseliinide teenuse tellija ning jälgib avaliku teenindamise lepingu täitmist.

Laagri kooli teenindavad liinid S2, S3, S4 ja S5

Saue Gümnaasiumi teenindavad liinid: S1, S4, S5 ja S6

Pääsküla Gümnaasiumi teenindab S3

Ääsmäe Põhikooli teenindavad Ä1, Ä2, Ä3 ja Ä4

Kernu Põhikooli teenindavad liinid Kernu 1 ja Kernu 2

Ruila Põhikooli teenindavad liinid Kernu 1, Kernu 2 ja Kernu 3

Nissi Põhikooli teenindavad liinid Nissi 1, Nissi 2 ja Nissi 3

Turba kooli teenindavad liinid Nissi 1, Nissi 2 ja Nissi 3

NB! Bussidesse sisenemine ja väljumine toimub ainult liiklusmärgiga 541a (ühistranspordi peatus) tähistatud peatuskohtades.

Kehtivad sõiduplaanid 

 

Saue valla siseliinid on järgmised Harju maakonna avalikud liinid:

S1 marsruudil Liidumäe - Jõgisoo – Valingu – Saue Gümnaasium – Vanamõisa - Laagri kool

S2 marsruudil Püha – Laagri kool – Koidu – Saue Gümnaasium

S3 marsruudil Püha - Kindluse – Laagri kool – Pääsküla Gümnaasium ja marsruudil Pääsküla Gümnaasium – Laagri kool – Kindluse – Püha.

S4 marsruudil Saue Gümnaasium – Laagri kool – Hüüru - Vanamõisa – Jõgisoo

S5 marsruudil Saue Gümnaasium – Laagri kool – Valingu - Jõgisoo

S6 marsruudil Püha – Seltsimaja – Vanamõisa –Saue Gümnaasium

Ä1 marsruudil Ääsmäe –Tuula - Keila – Valingu – Orava - Ääsmäe

Ä2 marsruudil Maidla – Ülesoo - Jõgisoo – Voore - Ääsmäe

Ä3 marsruudil Ääsmäe – Jõgisoo – Valingu – Keila – Tuula - Ääsmäe

Ä4 marsruudil Ääsmäe – Maidla – Ääsmäe ja Ääsmäe- Jõgisoo –  Voore - Ülesoo - Maidla

Nissi 1 marsruudil Nissi – Munalaskme – Nissi kool – Tabara – Turba kool – Nissi kool – Hürjapea – Nissi kool

Nissi 2 marsruudil Nissi – Lehetu – Turba kool – Ellamaa – Turba kool – Pajaka – Nissi kool

Nissi 3 marsruudil (Nissi kool – Turba – Tabara) –  Nissi kool – Munalaskme – Nissi

Nissi 4 marsruudil Turba – Kivitammi – Siimika – Lepaste – Ellamaa – Turba

Kernu 1 marsruudil Miilimaa – Haiba – Kernu kool – Muusika – Harutee – Allikamäe – Ruila kool – Laitse – Ruila kool        

Kernu 2 marsruudil Nissi – Kibuna – Kaasiku – Laitse – Ruila kool – Haiba – Kernu kool – Nissi

Kernu 3 marsruudil Ruila kool – Kaasiku – Kibuna – Laitse – Harutee    

 

Alates 1. septembrist 2016 on Saue siseliine teenindavatele bussidele kehtestatud järgmised lisanõuded

  • Bussid peavad olema varustatud turvavöödega.
  • Bussides peavad olema paigaldatud elektroonilised ja valgustatud infotablood: sõiduki eest peab olema nähtav liini number ja liini lõpp-punkt, sõiduki paremal küljel peab olema nähtav liini nr ja liini nimi.
  • Bussid peavad olema varustatud alkolukuga.
  • Bussid peavad olema varustatud konditsioneeriga.

 

Saue valla siseliinid on avalikud liinid, millel kehtivad piletimüügisüsteemi kasutamise nõuded. Kõikide sõitude tegemiseks tuleb osta pilet või registreerida olemasolev sõiduõigus.

Sõiduõiguse maakonna avalikel bussiliinidel annab juhilt ostetud paberüksikpilet, Ühiskaardile ostetud e-üksikpilet või Ühiskaardil olev perioodipilet. Kõik sõidud tuleb registeerida asetades Ühiskaart bussi kassa seadmele. Sarnaselt Ühiskaartidele saab sõiduõigust kandavate kaartidena kasutada süsteemi sobivaid elektroonilisi õpilaspileteid, ISIC ja ITIC kaarte. 

Kõikidel Saue valla siseliinidel on üksikpileti hind võrdne ühe tsoonisisese pileti hinnaga.

Saue siseliinidel on lisaks Saue valla elanikuna registreeritud isikutele tasuta sõiduõigus Saue valla koolide õpilastel suunal kodu-kool-kodu õpilaspileti näitamisel ja sõidukaardi registreerimisel.
Sõiduõigust tõendavad dokumendid on järgnevad: 

  • soodustuseta sõitjale - Harjumaa üksikpilet (ei kehti Tallinna ühistranspordis), Harjumaa kuukaart (ei kehti Tallinna ühistranspordis), Tallinna-Harjumaa kuukaart (kehtib nii Harju maakonna kui ka Tallinna ühistranspordis);
  • õpilasele – isikustatud sõidukaart koos õpilaspiletiga. Õpilastele sõidukaardi väljastamiseks koostavad Saue valla koolid vastavad nimekirjad, edastavad need Vallavalitsusele, mille alusel väljastatakse sõiduõigused.
  • puudega lastele – vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendi või õpilaspiletiga või puudega isiku kaart; sügava puudega 16-aastastele ja vanematele isikutele – vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendiga;

Registreerimata sõiduõigus on võrdne piletita sõiduga!
Piletikontrolli teostab maakonna avalikel liinidel Harju Maavalitsuse õigustalitus.

Saue valla õpilastele sõidusoodustuste andmise tingimused ja kord

Piletitoodete ostukeskkond periooditoodete soetamiseks www.pilet.ee

Kõik sõiduplaanid kättesaadavad sõiduplaanide andmebaasis www.peatus.ee