Asutusest

26.01.21

 


MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus korraldab Harju maakonna ühistransporti alates 2005. aasta algusest. Keskuse asutajateks on 25 Harju maakonna omavalitsust ja riigi esindajana Harju Maavalitsus. Asutamiskoosolek toimus 28. septembril 2004. 

Alates 29.01.2018 on asutuse nimeks üldkoosoleku poolt kinnitatud MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus. 

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus asub Tallinnas, aadressil Roosikrantsi 12/1. Keskuses töötab neliteist omaala spetsialisti. 

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse eesmärgiks on ühistranspordi terviklik korraldamine Harju, Ralpa, Lääne ja Lääne-Viru maakondades, et tõsta ühistransporditeenuste kvaliteeti ja tagada maakonna elanikele soodsamad veoteenused. Selle aluseks on optimaalne liinivõrk, kooskõlastatud sõiduplaanid ning ühtnepiletisüsteem. 

Põhiliste näitajate abil võib Harjumaa Ühistranspordikeskust iseloomustada aastatel 2010-2016 alloleva tabeli kaudu:

Aasta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Liinide arv, tk 56 57 57 60 69 63 65
Piletitulu, eur 1 440 200 1 696 000 1 731 300 1 831 200 2 327 800 2 637 700 3 085 000
Sõitjate arv, tk 1 796 000 2 003 000 2 176 500 2 346 500 2 534 100 2 860 100 3 167 200
Liini läbisõit, km 4 288 400 4 308 800 4 680 400 4 914 000 5 415 300 5 798 567 6 277 300
Riigi toetus, eur 2 682 000 2 790 800 3 209 600 1 681 300 1 176 400 1 368 416 1 682 500