Baltic Climate

 

BalticClimate koduleht 

 

Loendus küsitlus teavitamine

 

Novembrikuu jooksul korraldatakse Harju ja Rapla maavalitsuste tellimusel sõitjate loendus-küsitlus Edela-Harjumaal ja Raplamaal.

Uuringu käigus palutakse Edela-Harjumaa ja Raplamaa bussi- ja rongisõitjatel täita ankeet oma liikumise kohta.

Loendus-küsitluse eesmärgiks on nii sõitjate arvu loendamine kui ka informatsiooni saamine reisijate sõiduvajadustest. Loendus-küsitluse tulemusi kasutatakse tulevaste ühistranspordiliinide planeerimisel.

Küsitluse läbiviijaks on firma TNS Emor. Kuna ühistranspordi liinivõrk peab vastama võimalikult suure hulga inimeste sõiduvajadustele, siis on oluline, et võimalikult paljude inimeste tegelik liikumine oleks arvesse võetud. Seega, mida paremini reisijad suhtuvad küsitlusele vastamisse, seda paremini hakkab ühistransport vastama nende liikumisvajadusele.

Küsitlus on osaks projektist BalticClimate, mille partneriteks on SA Säästva Eesti Instituut, MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus, Harju Maavalitsus, Rapla Maavalitsus, Saku vald, Kehtna vald ja Kohila vald. Info projekti kohta: www.balticclimate.org ja www.seit.ee -> projektid.

 

Detsember 2010
Lähtudes Riigihangete seaduse §16 lõikes 6 sätestatust teavitab MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus kavatsusest sõlmida töövõtuleping OÜga Positium LSB Tallinn - Rapla koridori elanike liikumiskäitumise analüüsimiseks mobiilpositsioneerimise andmetel kogumaksumusega summas 22 369 eurot. Töövõtulepingu sõlmimise aluseks on koostatud lähteülesanne ja OÜ Positium LSB poolt esitatud pakkumus avaliku hankemenetluse raames.
Tellitud töö on osaks projektist „BalticClimate - kliimamuutusest tulenevad ülesanded ja võimalused kohalikul ja regionaalsel tasandil Läänemere riikides", mida rahastatakse ERDF, ENPI ning Norra Kuningriigi vahenditest.

 

 

Jaanuar 2011
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus sõlmis töövõtulepingu OÜga Positium LSB Tallinn - Rapla koridori elanike liikumiskäitumise analüüsimiseks mobiilpositsioneerimise andmetel, kogusummas 22 369 eurot. Töövõtulepingu sõlmimise aluseks on koostatud lähteülesanne ja OÜ Positium LSB poolt esitatud pakkumus avaliku hankemenetluse raames.