EDELASUUND

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus ja AS Hansabuss allkirjastasid 14.septembril 2017 riigihanke nr 188494 alusel Harju maakonna edelasuuna avaliku teenindamise lepingu. Leping kehtib kuni 13.09.2022.

Liinigruppi kuuluvad liinid:

113        Saku  Jälgimäe  Vana-Pääsküla  Jälgimäe  Saku (ringliin)

116        Tallinn  Luige – Kiili  Nabala  Paekna – Sookaera 

116A      Tallinn  Luige – Kiili  Nabala – Sõmeru 

116B      Tallinn – Vaela – Kiili

117        Tallinn – Saku – Kiisa – Tagadi – Männiku

117A      Tallinn – Saku 

163        Tallinn  Harutee  Ruila – Kernu – Haiba 

191        Tallinn – Saue 

 

Kiili – Sõmeru vahelise liiniosa teenindamine saab toimuma juhul, kui on tagatud bussidele tagasipööramiseala. Kui Sõmerus ei ole võimalik tagasipööret teostada alustatakse planeeritud reiside teenindamist peatuseni Kiili kool ning tagasipööreala valmimisel alustatakse Sõmeru teenindamist.

Liinide 116 ja 116A koondsõiduplaanis on märgitud veootsad, millal on tagatud erivajadusega sõitjate sõidukisse sisenemine ja väljumine.

Muudel kellaaegadel suunab Vedaja nimetatud bussi(d) liinile tellimuste alusel, mis on esitatud sõitja(te) poolt  infotelefoni kaudu vähemalt 48-tundi enne bussi väljumist ja/või tellija poolt ette antud tellimuse alusel, mis on esitatud Vedaja kontaktisikule  vähemalt 48-tundi enne bussi väljumist.

Tellimuse esitamise nõuded

  • Tellija andmed: nimi , telefon, aeg, peatus (kust-kuhu)
  • Teenuse mittevajamisel palume tellimus tühistada
  • Teenus on võimalik tagada ainult väljaehitatud peatustesse kus on välja ehitatud ooteplatvorm
  • Vedaja kontakt: Telefon: 58502775, E-post: liinid@hansabuss.ee

 

Edelasuuna teenuse osutaja on Hansabuss AS

Info telefonil 58502775

e-post: liinid@hansabuss.ee

kodulehekülg: www.hansabuss.ee

 

Kiire operatiivinformatsiooni saamiseks palume antud kontaktidele pöördumised teha kui toimuvad hilinemised ja varem väljumised peatustesse/peatustest ning väljumise ära jäämised.

Sõiduplaanidest ja marsruutidest mitte kinnipidamiste, sõidukite ületäituvuse ning ettepanekute tegemiseks liinide muutmiseks palume esitada teade MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse kontaktil info@ytkpohja.ee, kes on teenuse tellija ning jälgib avaliku teenindamise lepingu täitmist.

Sõidupiletite osas muudatusi ei toimu, kõik maakonna avalikud bussiliinid on ühtses piletimüügisüsteemis. Perioodipileteid saab osta elektroonilistele kaartidele(Ühiskaart, õpilaspilet, ISIC-kaart jne) veebikeskkonnast www.pilet.ee või müügikohtadest, mille loetelu leiab samuti eeltoodud veebilehelt. Üksikpileteid on võimalik osta bussijuhi käest, nii sularaha kui kaardile laetud e-raha eest, viimase puhul on piletid 20% soodsamad kui sularaha eest ostes. Rohkem infot piletite hindade ja piletitsoonide kohta leiab meie kodulehelt www.ytkpohja.ee

NB! Bussidesse sisenemine ja väljumine toimub ainult liiklusmärgiga 541a (ühistranspordi peatus) tähistatud peatuskohtades.

Sisenedes tuleb osta pilet või registreerida perioodikaart.

Avalikele bussiliinidele toimub bussidesse sisenemine ainult esiuksest ning iga sõitja on kohustatud registreerima oma sõiduõiguse.

Sõiduõigus tuleb registreerida samuti sõitjatel, kellel on 0-eurose piletihinnaga sõitmise õigus Harju maakonna avalikel bussiliinidel olenemata registreeritud elukohast.

Harju maakonna avalike bussiliinide vahel on võimalik ümber istuda registreeritud sõiduõiguse korral ühe piletiga http://www.ytkpohja.ee/piletite-hinnad

 

Harjumaa avalikel bussiliinidel kehtib piletimüügisüsteem, kus sõitjatele vanuses 20-62 eluaastat (kaasa arvatud) kehtib piletihind vastavalt hinnakirjale https://www.ytkpohja.ee/piletite-hinnad Harju maakonna avalikel bussiliinidel olenemata registreeritud elukohast. Alla 20 aastastele ja üle 62 aastastele sõitjatele on sõit tasuta, tasuta sõidu aluseks  on kassas registreeritud, isikustatud Tallinn-Harjumaa Ühiskaart (või mõni muu ristkasutatav, ühistranspordi piletimüügisüsteemiga ühilduv kaart https://www.pilet.ee/viipe/uhiskaart/persod/perso/?lang=ee). Samuti on võimalik kasutada e-õpilaspiletit või ISIC kaarti.

Piletihindade, sõidusoodustuste, sõitjate õiguste ja kohustuste kohta on lisainfo leitav:

 https://www.ytkpohja.ee/piletimuugisusteem

 

Piletitoodete ostukeskkond periooditoodete soetamiseks www.pilet.ee

Kõikide liinide sõidugraafikud on leitavad sõiduplaanide andmebaasis www.peatus.ee ja koondplaanide kategoorias meie koduleheküljel