Peatus.ee

 

Kõik kinnitatud sõiduplaanid on leitavad ühtsest riiklikust andmebaasist:

  www.peatus.ee

Koondplaanid on kättesaadavad eraldi alajaotuses koondplaanid

Maanteeamet on koostanud juhendi peatus.ee portaali kasutamiseks Juhend on pdf formaadis kättesaadav siin