Tegevusloa taotlemine

 

21.oktoobril 2009 võeti vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuse turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta. Antud määrus kohaldub alates 04.12.2011 ning sellega on võimalik tutvuda Euroopa Liidu Teataja kodulehel

 

Eelnimetatud määruse kohaselt peab vedaja rahvusvahelise sõitjateveo teostamiseks omama Euroopa Ühenduse tegevusluba. Iga vedaja käsutuses oleva sõiduki kohta peab vedaja omama Euroopa Ühenduse tegevusloa tõestatud koopiat.

 

Alates 01.01.2012

 

Ühenduse tegevusloa ja selle kinnitatud koopia saamiseks peavad vedajad pöörduma ERAA poole.

Täpsemat infot taotlemiseks ja esitatavate dokumentide kohta on võimalik leida ERAA kodulehelt www.eraa.ee