Uudised ja teated

« Tagasi

Muudatustest lõuna suuna Jüri – Aruküla grupis alates 01.04.2021

 

Vilandert OÜ poolt esitati 21.12.2020 taotlused tunnistada kehtetuks liiniload liinidele 214, 244 ja 259 alates 01.02.2021. Keskus reageeris kiiresti ja esitas taotluse Transpordiametile perioodil 01.02 – 31.03.2021 asendamaks kommertsliinide 214, 244 ja 259 sõidugraafikud liinilubade kehtetuks tunnistamise hetkel kehtinud sõiduplaanidega samas mahus maakonna avalike bussiliinidega, mille Transpordiamet ka kooskõlastas. Et kiired ümberkorraldused ei oleks inimestele keerulised vastu võtta, otsustas Keskus liinide numbrid ajutisel asendus perioodil samaks jätta. Sõitjale tähendas muudatus vedaja vahetust, piletihindade ja piletimüügisüsteemi muutust ning lisaks tööpäevadele ka nädalavahetusel samade sõiduplaanide alusel teenuse osutamist.

Piletimüügisüsteemi muudatus tõi sõitjale kaasa mitmeid boonuseid;

  • kehtima hakkas avalikel liinidel alla 20 ja üle 62 aastastele sõitjatele loodud tasuta sõiduõigus, isikustatud Tallinn – Harju Ühiskaardi alusel.
  • sellega kaasnes võimalus kasutada maakonnaliinidel ümberistumise õigust, juhul kui Tallinnasse saabunud sõitja sihtpunkt on näiteks Tabasalu või Viimsi, kuhu sõidavad sammuti maakonna avalikud liinid.

Kuni 31.03.2021 teenindatakse üle võetud kommertsliine otselepingu alusel.

Alates 01.04.2021 alustab AS GoBus maakonna avalike bussiliinide teenindamist läbiviidud riigihanke 219196 alusel. Uue avaliku teenindamise lepingu alusel on lõuna suuna osaks Jüri - Aruküla piirkonna, Peetri – Uuesalu piirkonna, Kose – Ardu piirkonna, Kaiu - Habaja – Kose, Kose – Alavere – Kehra, Tallinn – Jüri – Kiili – Kohila piirkonna liinid.

Ettevalmistusi riigihankeks alustatakse tavaliselt 2 aastat enne uue hanke teenindamise algust, kõnealune riigihange kuulutati välja 2020. aasta veebruaris. Nimetatud riigihanke raames oli planeeritud mitmeid muudatusi ja täiendavaid lisareise kõigil lõuna suuna liinidel. Kahjuks lõpetas 2020a kevadel  Kose-Ardu kommertsliin oma tegevuse, üheks põhjuseks oli 2018. aastal kehtima hakanud nii öelda tasuta ühistransport, millele andis surmahoobi Covid-19 viirus, mille tulemusel tuli antud liin lahendada ka uue hanke raames.  Sellest tulenevalt ei olnud võimalik varasemalt planeeritud projekti 100% ellu rakendada.

Seetõttu on Keskus  teinud sõiduplaanides muudatusi võrreldes hankes esialgselt olnud sõiduplaanidega, et oleks tagatud avaliku ühistransporditeenuse kättesaadavus piirkondades ja aegadel, kus kommertsvedaja teenust edaspidi ei paku ning mida perioodil 01.02 – 31.03.2021 asendavad avalikud liinid. Riigihanke välja kuulutamise hetkel määratakse pakkujatele hanke töömaht ja sõidukite arv, mille vedaja peab teenindama asudes tagama. Arusaadavalt, lisades väljakuulutatud hanke projektidele 4 kuud enne teenindama asumist lõpetatud kommertsliinide liinikilomeetrid ja lisasõidukite vajaduse, kasutas Keskus kohe lepingu alguses riigihankemahu tõstmise võimalust.

Hommikul on lisatud liin 135A kell 07:10 väljumisega Tallinnast Jüri-Aruküla suunal, mis jõuab Arukülla kell 07:55. Selle liiniga tagati liikumine Aruküla suunal tööle ja kooli (mh Waldorf) jõudmiseks kella 8:00-ks ja hiljem. Tagasisuunal väljub liin Arukülast kell 08:30 suunal Jüri-Tallinn ja buss jõuab Tallinnasse kell 09:24.

Õpilaste veol Jüri gümnaasiumi (GMN) arvestasime Jüri GMN gümnaasiumi astme ja põhikooli astme koolipäevadega, kus gümnaasiumi koolipäev kestab 08:30 - 15:55 ja põhikooli aste 8:05 kuni tundide lõpuni 6. tund lõpeb 13:25, 7. tund 14:20 ja 8. tund 15:15.  Lapsed saavad liiniga 135 väljumisega kell 7:24 Arukülast - Jürisse Tuule peatusesse 7:40 (nii nagu viimasel kolm kuud) ja tagasi peatusest Tuule 16:15 - Aruküla 16:29.

Liini 244  ei võtnud Keskus üksühele üle, kuna meil puudusid sõitjate andmed (kui sõitjaid oleks olnud piisavalt, siis ei oleks ka kommertsliin lõpetanud teenindamist) vaid tagati tipptundidel vajalikud väljumised ja päevasel ajal liinidele võrdsed intervallid. Reisid on jagatud kolme liini vahel:

  • 135 marsruudil Tallinn-Jüri-Aruküla-Peningi;
  • 135C marsruudil Tallinn-Jüri -Aruküla-Peningi-Urvaste;
  • uus liin 135A Tallinn-Jüri-Aruküla.

Arvestades hetke olukorda, distantsõpet koolides ja liinide finantseerimise võimekust, oleme koolis käivatele lastele proovinud tagada parimad liikumisvõimalused.

Kui varasemalt oli liinil 244 päevas 6 väljumist Tallinnast Estonia peatusest ja 6 Arukülast, siis nüüd on kolmel liinil kokku päevas kummaski suunas 8 väljumist. Tallinnas on alg- ja lõpp-peatus Balti jaam. Tallinnast hakkab buss väljuma kell 6.20, 7.10, 9.10, 12.50, 15.40, 17.05, 18.15 ja 20.10, Arukülast Tallinna poole 6.19, 7.24, 8.30, 10.48, 14.24, 16.45, 18.34 ja 19.34.

Kokkuvõtteks tuleb märkida, et haridusasutuste töö on hetkel peatatud kontaktõppena ja distantsõppel olevad õpilased ühistransporti ei kasuta. Sellest tulenevalt ei ole Keskus arvestanud kõikide vajadustega koolide kontaktõppe toimimise vormist lähtuvalt. Käesolev kooliaasta lõpeb juba paari kuu pärast juunis, mille tulemusel oleme paljude valdade ja vedajatega siseliinide lepingute raames sõlminud kokkulepped liinide peatamiseks ja arvelduste muutmiseks kuni käesoleva kooliaasta lõpuni. Selline käitumine valdade poolt annab meile indikatsiooni, et kõrge koroona nakatumisohu raames ei plaanita  käesoleval õppeaastal kontaktõppele üle minna.

Johtuvalt sellest oleme arvestanud, et kui olukord sügisel muutub ja minnakse tagasi kontaktõppele on meil võimalik teatud osas sõiduplaane korrigeerida ja lisada täiendavaid väljumisi Jürist Aruküla suunal, kui selleks tekkib vajadus.

Kõik keskusele hiljemalt 10.08.2021 laekunud ettepanekud vaatame läbi, olenemata sellest kas need tulevad sõitjatelt, omavalitsuselt või vedajalt, et vajadusel viia muudatused sõiduplaanidesse alates 1.09.2021.