Kose valla siseliinid

 

Kose piirkonna liinidel  on teenuse osutajateks ATKO Liinid OÜ ja GoBus AS

Liine K1; K2; K4; K5; K7 ja K8; K9; K10; 17 teenindab ATKO Liinid OÜ

Info telefonil 6418218

E-post: grupp@atko.ee

 

Liine K3 ja K6 teenindab GoBus AS,

info telefonil 12012

E-post: info@gobus.ee

Kiire operatiivinformatsiooni saamiseks palume vedaja kontaktidele pöördumised teha kui toimuvad hilinemised ja varem väljumised peatustesse/peatustest ning väljumise ära jäämised.

Sõiduplaanidest ja marsruutidest mitte kinnipidamiste ning ettepanekute tegemiseks liinide muutmiseks palume esitada teade MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse kontaktil info@ytkpohja.ee, kes on Kose piirkonna liinide teenuse tellija ning jälgib avaliku teenindamise lepingu täitmist.

 

Kose valla siseliinid on järgmised Harju maakonna avalikud liinid:

K1 Kose - Kose-Uuemõisa - Sepa - Oru - Tuhala

K2 Kose - Ravila - Palvere - Vilamaa

K3 Kose - Habaja - Kuimetsa - Kaiu

K4 Kose - Viskla

K5 Kose - Kolu - Kanavere - Sepiku - Oru

K6 Kose - Alavere - Kehra 

K7 Ardu – Kõue – Kose – Habaja – Harmi – Kõue – Virla – Ardu

K8 Kose - Ardu

K9 Kose - Tuhala - Oru - Saula - Algkool - Gümnaasium

K10 Kose - Ardu

K17 Oru - Kose algkool - Ardu kool - Kose algkool

 

NB! Bussidesse sisenemine ja väljumine toimub ainult liiklusmärgiga 541a (ühistranspordi peatus) tähistatud peatuskohtades.

Sisenedes tuleb osta pilet või registreerida perioodikaart.

Tasuta sõiduõigus, vastavalt ühistranspordiseadusele, on kõikidel eelkooliealistel lastel, puudega kuni 16 aastastel lastel, sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel, raske nägemispuudega isikul ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal või nägemispuudega isikut saatval juhtkoeral.

Sõiduõigust tõendavad dokumendid on järgnevad: 
• soodustuseta sõitjale - Harjumaa üksikpilet (ei kehti Tallinna ühistranspordis), Harjumaa kuukaart (ei kehti Tallinna ühistranspordis), Tallinna-Harjumaa kuukaart (kehtib nii Harju maakonna kui ka Tallinna ühistranspordis);
• õpilasele – isikustatud sõidukaart koos õpilaspiletiga. 
• puudega lastele – vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendi või õpilaspiletiga või puudega isiku kaart ; sügava puudega 16-aastastele ja vanematele isikutele – vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendiga;
Piletikontrolli teostab maakonna avalikel liinidel Maanteeamet.

Vallasiseste bussiliinide sõidupiletihindade kehtestamine

Piletitoodete ostukeskkond periooditoodete soetamiseks www.pilet.ee

Kõikide liinide sõidugraafikud on leitavad sõiduplaanide andmebaasis www.peatus.ee ja koondfailis