Lääne-Harjumaa ja Läänemaa

PROJEKT: ÜHISTRANSPORDITEENUSE PAKKUMISE PARANDAMINE LÄÄNE-HARJUMAAL JA LÄÄNEMAAL 

 

 

Oktoober 2009

Lähtudes Riigihangete seaduse §16 lõikes 6 sätestatust teavitab MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus kavatsusest sõlmida töövõtuleping OÜga Positium LSB Lääne-Harjumaa ja Läänemaa elanike liikumiskäitumise analüüsimiseks mobiilpositsioneerimise andmetel summas 350 tuhat eesti krooni, millele lisandub käibemaks 20%. Töövõtulepingu sõlmimise aluseks on koostatud lähteülesanne ja OÜ Positium LSB poolt esitatud pakkumus.

Tellitud töö on osaks projektist „Ühistransporditeenuse parandamine Lääne-Harjumaal ja Läänemaal", mida rahastatakse Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel.

Projekti partneriteks on MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus, Harju Maavalitsus, Lääne Maavalitsus ja Läänemaa Omavalitsuste Liit. Projekti juhtkomiteesse kuuluvad lisaks partnerite esindajatele Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Maanteeameti esindajad. Projekti juhtkomitee on kiitnud heaks lepingu sõlmimise OÜga Positium LSB.

 

21.oktoober 2009
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus sõlmis töövõtulepingu OÜga Saar Poll reisijate loendus-küsitluse läbiviimiseks Lääne-Harjumaa ja Läänemaa bussides ja rongides summas 319,5 tuhat eesti krooni, millele lisandub käibemaks 20%. Töövõtulepingu sõlmimise aluseks on koostatud lähteülesanne ja OÜ Saar Poll poolt esitatud pakkumus.Projekti juhtkomitee on kiitnud heaks lepingu sõlmimise OÜga Saar Poll.

26.oktoober 2009
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus sõlmis töövõtulepingu OÜga Positium LSB Lääne-Harjumaa ja Läänemaa elanike liikumiskäitumise analüüsimiseks mobiilpositsioneerimise andmetel sunnas 350 tuhat eesti krooni, millele lisandub käibemaks 20%. Projekti juhtkomitee on kiitnud heaks lepingu sõlmimise OÜga Positium LSB. 

 

Detsember 2009

Lähtudes Riigihangete seaduse §16 lõikes 6 sätestatust teavitab MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus kavatsusest sõlmida töövõtuleping ASiga Skinest Ehitus Vasalemma-Riisipere-Turba-Risti-Haapsalu-Rohuküla raudtee ja raudteeinfrastruktuuri eskiisprojekti koostamiseks summas 462,8 tuhat eesti krooni, millele lisandub käibemaks 20%. Töövõtulepingu sõlmimise aluseks on koostatud lähteülesanne ja AS Skinest Ehitus poolt esitatud pakkumus.

Tellitud töö on osaks projektist „Ühistransporditeenuse parandamine Lääne-Harjumaal ja Läänemaal", mida rahastatakse Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel.

Projekti partneriteks on MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus, Harju Maavalitsus, Lääne Maavalitsus ja Läänemaa Omavalitsuste Liit. Projekti juhtkomiteesse kuuluvad lisaks partnerite esindajatele Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Maanteeameti esindajad. Projekti juhtkomitee on kiitnud heaks lepingu sõlmimise ASiga Skinest Ehitus.

 

Jaanuar 2010

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus sõlmis 04.jaanuaril 2010 töövõtulepingu ASiga Skinest Ehitus, Vasalemma-Riisipere-Turba-Risti-Haapsalu-Rohuküla raudtee ja raudteeinfrastruktuuri eskiisprojekti koostamiseks, summas 462,8 tuhat eesti krooni, millele lisandub käibemaks 20%. Töövõtulepingu sõlmimise aluseks on koostatud lähteülesanne ja AS Skinest Ehitus poolt esitatud pakkumus. Projekti juhtkomitee on kiitnud heaks lepingu sõlmimise ASiga Skinest Ehitus. 

 

Jaanuar 2011

Lähtudes Riigihangete seaduse §16 lõikes 6 sätestatust teavitab MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus kavatsusest sõlmida töövõtuleping Tallinna Tehnikaülikooliga tasuvusuuringu tellimiseks ühistransporditeenuse pakkumise parandamiseks Lääne-Harjumaal ja Läänemaal summas 26 587 eurot, millele lisandub käibemaks 20%. Töövõtulepingu sõlmimise aluseks on koostatud lähteülesanne ja TTÜ poolt esitatud pakkumus.
Tellitud töö on osaks projektist „Ühistransporditeenuse parandamine Lääne-Harjumaal ja Läänemaal", mida rahastatakse Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel.
Projekti partneriteks on MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus, Harju Maavalitsus, Lääne Maavalitsus ja Läänemaa Omavalitsuste Liit. Projekti juhtkomiteesse kuuluvad lisaks partnerite esindajatele Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Maanteeameti esindajad. Projekti juhtkomitee on kiitnud heaks lepingu sõlmimise TTÜga.