Piletimüügi keskkond

 

Perioodipileteid osta ja raha laadida saab Ühiskaardile.

Ühiskaarti on võimalik osta müügipunktidest:

   

 

Isikustatud Ühiskaarti annab võimaluse kasutada soodustusi ja laadida raha, et osta üksikpiletit kuni 25% odavamalt. Isikustatud Ühiskaardi kaotamisel või hävimisel on võimalik osta uus Ühiskaart, mille isikustamisel seotakse vanal kaardil olnud raha ja tooted uue kaardiga.

    

Kõiki maakonnaliinidel olemasolevaid piletitooteid saab osta piletimüügi keskkonnas

 

Maakonnaliinidele müüdud piletitele peab olema loetavalt märgitud:

  • pileti number 
  • pileti hind koos käibemaksuga 
  • käibemaksu suurus 
  • sõidu alg- ja lõpp-punkt või sõidupiirkond 
  • liini number ja nimetus 
  • ühissõiduki väljumisaeg, -koht ja kuupäev 
  • vedaja nimi või teenindusmärk ja aadress 
  • kassaaparaadi (kassaseadme) number.


Piletil ei tohi olla parandusi!

Pilet peab olema vastavalt sõitja nimetatud sihtpunktile ja vahetult välja trükitud. Sõitjal on kohustus säilitada pilet kuini sõidu lõpuni enda valduses.