Rae valla siseliinid

 

Rae siseliinidel on teenuse osutaja AS HANSABUSS

Info telefonil 5850 2775

e-post info@hansabuss.ee

Kiire informatsiooni saamiseks palume antud kontaktidele pöördumised teha kui toimuvad hilinemised ja varem väljumised peatustesse/peatustest ning busside ära jäämised liinilt.

Sõiduplaanidest ja marsruutidest mitte kinnipidamiste ning ettepanekute tegemiseks liinide muutmiseks palume esitada teade MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse kontaktil info@ytkpohja.ee, kes on Rae siseliinide teenuse tellija ning jälgib avaliku teenindamise lepingu täitmist.

Jüri Gümnaasiumi teenindavad liinid R1, R2, R3, R4

 • Lagedi Põhikooli teenindab liin R2
 • Peetri Lasteaed-Põhikooli teenindavad liinid R6 ja R7
 • Vaida Põhikooli teenindab liin R3, R4, R5
 • Järveküla kooli teenindavad liinid R6, R7, R8, R9 ja R10

NB! Bussidesse sisenemine ja väljumine toimub liiklusmärgiga 541a (ühistranspordi peatus) tähistatud peatuskohtades.

Sõiduplaanid on leitavad www.peatus.ee

Rae valda teenindavad siseliinid:

 • Liin R1 Jüri Gümnaasium – Rae küla – Assaku – Järveküla
 • Liin R2 Jüri Gümnaasium – Lagedi  
 • Liin R3 Jüri Gümnaasium – Patika – Vaida – Aruvalla
 • Liin R4 Jüri Gümnaasium – Patika – Puraviku – Vaida  - (Suursoo – Urvaste)
 • Liin R5 Vaida Põhikool – (Veskitaguse) – Suursoo – Urvaste – Salu
 • Liin R6 Peetri kool – Uuesalu
 • Liin R7 Peetri kool – Rae küla
 • Liin R8 Peetri kool – Uuesalu – Rae küla
 • Liin R9 Peetri kool – Järveküla kool 
 • Liin R10 Järveküla - Mõigu - Peetri - Järveküla

NB! Bussidesse sisenemine ja väljumine toimub ainult liiklusmärgiga 541a (ühistranspordi peatus) tähistatud peatuskohtades.

Siseliinidel on sõit tasuta, ümberistudes avalikele liinidele tuleb sisenedes osta pilet või registreerida perioodikaart.

Tasuta sõiduõigus avalikel liinidel, vastavalt ühistranspordiseadusele, on kõikidel eelkooliealistel lastel, puudega kuni 16 aastastel lastel, sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel, raske nägemispuudega isikul ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal või nägemispuudega isikut saatval juhtkoeral.

Sõiduõigust tõendavad dokumendid on järgnevad: 
• soodustuseta sõitjale - Harjumaa üksikpilet (ei kehti Tallinna ühistranspordis), Harjumaa kuukaart (ei kehti Tallinna ühistranspordis), Tallinna-Harjumaa kuukaart (kehtib nii Harju maakonna kui ka Tallinna ühistranspordis);
• õpilasele – isikustatud sõidukaart koos õpilaspiletiga. 
• puudega lastele – vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendi või õpilaspiletiga või puudega isiku kaart; sügava puudega 16-aastastele ja vanematele isikutele – vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendiga;
Piletikontrolli teostab maakonna avalikel liinidel Maanteeamet.

Rae Valla eelarvest perede toetamise kord

Piletitoodete ostukeskkond periooditoodete soetamiseks www.pilet.ee

Kõikide liinide sõidugraafikud on leitavad sõiduplaanide andmebaasis www.peatus.ee