« Tagasi

Lemmikloomade ja pagasi veo soovitused

 

Lemmikloom on väikeloom, -lind, näriline, putukas, kala, roomaja jms. Lemmiklooma tuleb hoida kogu reisi vältel selleks kohaldatud puuris (sealhulgas kastis, kotis või akvaariumis), mis on vettpidava põhjaga. Puur peab tagama nii looma kui teiste reisijate turvalise ja mugava reisi. Koerad peavad olema lühikese rihma ja vajadusel suukorviga, et tagada teiste reisijate turvalisus.

Lubatud ei ole vedada haigeid, kaasreisijate elu või tervist ohustavaid lemmikloomi. Bussireisija tohib kaasa võtta lemmiklooma juhul, kui loom ja tema puur on puhtad. Reisija vastutab, et lemmikloom ei takista kaasreisijate väljumist, liikumist, istumist, ei häiri ega tekita muul moel kahju. 

Lemmikloomaga reisija on bussijuhi nõudel kohustatud istekohta vahetama. Lemmiklooma viibimine reisijatele mõeldud bussiistmel on rangelt keelatud. Välja arvatud erandjuhtudel ja bussijuhi nõusolekul viisil, mis tagab istme puhtuse ja säilimise täielikult. Kui loom häirib või ohustab teisi reisijaid/bussijuhti on bussijuhil õigus paluda loomaga reisijal bussist lahkuda. Lemmiklooma ja tema poolt tehtava kahju eest vastutab väikelooma vedav reisija, kellel on kohustus hüvitada looma poolt tekitatud kahju vedaja nõude esitamisel.

Reisijal on soovitatav endaga kaasas olev pagas eelnevalt ohutult pakkida või osadeks võtta (näiteks on soovitav jalgrattal ära võtta esi- ja tagaratas, alla lasta lenkstang ja sadul ning küljest keerata pedaalid). Muud spordi ja liikumisvahendid peavad olema sisenemiseks pakitud. Salongis veetav pagas peab olema mõistliku suurusega, ei tohi takistada teiste reisijate liikumist, sisenemist ega väljumist. Pagas peab olema puhas, ei tohi kahjustada bussi sisemust, teiste reisijate pagasit ega pagasit ennast. Mitme eripagasi puhul paigutatakse kõigepealt esimesena tulnud reisija pagas. Reisija transpordib salongis pagasit täielikult omal vastutusel, vedaja, bussijuht ega teised reisijad ei ole kohustatud tasuma kahjustuste kahjutasunõuet, kui tegemist ei ole pahatahtliku käitumisega.

Ühissõiduki salongis ja pagasiruumis ei ole lubatud vedada keelatud pagasit ega käsipagasit. Keelatud pagas on radioaktiivsed, lõhke-, mürk-, sööbe-, tuleohtlikud, lehkavad ja määrivad ained ning vastava pakendita ained ja esemed, samuti ühissõidukit määrivad või kahjustavad ained ja esemed.