Uudised ja teated

« Tagasi

Alates 01. aprillist 2021 avatakse UUS Liin 164 Tallinn (algpeatus ESTONIA) – Jüri – Kiili – Kohila

 

Liini teenindaja on AS GoBus ning teenuse osutamist alustakse riigihanke alusel sõlmitud Harju maakonna lõuna suuna lepingu alusel.

Liini avamisega tagatakse avalik ühistransporditeenus Kohila, Urge, Viljandi maantee piirkondade (Traksi, Tagadi, Kirdalu, Tõdva, Lokuti, Saustinõmme, Sausti) vahelised ühendused Kiili ja Jüri keskustega ning Tallinnasse sisse ja väljasõit toimub Vana-Tartu ja Tartu mnt kaudu.

Sõitjate olemasolul peatuvad bussid kõikides maakonna bussipeatustes, mis on tähistatud liiklusmärgiga 541a ning Tallinnas toimub peatumine maakonna bussiliinidele kinnitatud peatustes.

Tööpäeval on Kohilast väljumiste arv seitse ja nädalavahetustel ning riigipühal neli.

Liinil  kehtivad Harjumaa piletisüsteemi piletihinnad ja tooted

Vedaja GoBus AS

Info telefonil Tel: 640 400

e-post: infoliin@gobus.ee

 

Sõiduplaanid on nähtavad www.peatus.ee

Perioodikaardi ostmise võimalus www.pilet.ee