Uudised ja teated

« Tagasi

Alates 01. aprillist olulised muudatused lõuna suuna Kose liinigrupi sõiduplaanides

 

Alates 01.04.2021 alustab AS GoBus maakonna avalike bussiliinide teenindamist läbiviidud riigihanke 219196 alusel. Uue avaliku teenindamise lepingu alusel on lõuna suuna osaks Jüri - Aruküla, Peetri – Uuesalu, Kose – Ardu, Kaiu - Habaja – Kose, Kose – Alavere – Kehra, Tallinn – Jüri – Kiili – Kohila piirkonna liinid.

Lõuna suuna Vaida – Kose liinigrupis on muudetud järgmisi liine;

Suunal Tallinn – Voose - Tallinn

 • Muudeti liini nr 105A kõikidel väljumistel liin nr 105-ks ning sõidu aegasid 6 minuti võrra lühemaks, millega seoses muutusid ka liini väljumise ajad järgmiselt;

Tööpäevadel

Suunal Voose – Tallinn

 • Hommikune väljumine nihkus 10min hilisemaks 6:30-le varasema 6:20 asemel, kuid buss jõuab Tallinna varasema 7:41 asemel kell 7:43.
 • Lõunane väljumine jäi samaks
 • Õhtune väljumine läks graafikust maha seoses sõitjate puudumise tõttu.

Suunal Tallinn - Voose

 • Lõunane väljumine nihkus 10 minutit hilisemaks 13:30-lt 13:40-le, samas sihtkohta jõuab buss ainult 4 minutit hiljem.
 • Õhtuti väljus liin nr 105A kell 17:40 Tallinnast, alates 1.04 liin nr 105 kell 18:05.

Nädalavahetustel ja pühadel graafikus muudatusi ei tehtud.

Suunal Vardja – Kose - Tallinn

 • Liin 144A lõpetab oma tegevuse, selle asemel sõidavad liin 144, 138 ja 140. Toon välja muudatused, mida inimesed peavad jälgima;

Suunal Vardja – Kose – Tallinn hommikul

 • vana graafiku järgi väljus liin nr 130 Vardjalt 6:00 ja Koselt 6:09, siis uue graafiku järgi on selle asemel liin 144, mis väljub Koselt 6:10 ja on Tallinnas kell 6:49, et inimestel oleks võimalik kella 7:00-ks tööle jõuda.
 • Vana graafiku järgi väljus liin 144 Koselt 6:40, Kose-Uuemõisast 6:47, siis uue graafiku järgi väljub liin nr 130 Koselt, kuid Kose-Uuemõisa peatust ei läbi. Selle asemel saavad Kose-Uuemõisa inimesed sõita liiniga nr 138 kell 6:39 Kose-Uuemõisast kas Kosele või Kuivajõele ja istuda seal ümber liinile nr 140 Kosel kell 6:51, Kuivajõel 6:53. Antud muudatusega on tagatud Kose-Uuemõisa inimestele kiirem ühendus Tallinnasse pea 10 minutit.
 • Liin 144A väljumisega 7:15 Koselt läheb graafikust välja, selle asemel on liin 138 väljumisega Koselt 7:05 või 7:30, mis jõuavad balti-Jaama vastavalt 8:12 või 8:38.

Nädalavahetusel saab Vardjalt ja Ravilast liiniga K3 vastavalt kell 6:54 ja 6:56, saabumisega 7:00 Kosele ja ümberistumise võimalusega liinile 138 väljumisega 7:10,Tallinnasse jõudmisega 8:07.

Suunal- Tallinn – Kose-Uuemõisa – Kose õhtul

 • Vana graafiku järgi oli võimalik väljumisega Tallinnast Kose-Uuemõisa saada õhtusel ajal 4 korral liiniga 138 kell 16:00, 139 kell 17:00, 144 kell 17:25 ja 138 kell 18:30
 • Uue graafiku järgi lausa 7 korral väljumisega Tallinnast liiniga 138 kell 16:10, 17:00, 19:30 ja 22:55; liiniga 130 kell 18:00 ja 21:00 ning liiniga 139 kell 22:00

Ardu piirkond

 • Suunal Ardu – Tallinn

Tööpäevadel

 • Vana graafiku järgi väljusid liinid 140 ja 139 vaheldumisi Ardust 5 korda päevas järgmiselt: Liin 140 6:35, 7:50 ja 19:25 ning liin 139 7:05 ja 18:40.
 • Uue graafiku järgi saab Ardu piirkond ühe väljumise päevas juurde ja liinid väljuvad järgmiselt: liin 140 kell 6:30, 7:30, 9:45, 16:55 ja 20:15 ning liin 139 18:45. Antud muudatusega taotlesime Ardu – Tallinn veootsa kiiremaks muutmist ja Kose – Ardu vahelise liikumise parendamist, mis tähendab, et kuni Koseni peatub buss igas peatuses Ardust Koseni sh läbib Vardjat ja Ravilat ning peale Koset Kuivajõel ja siis juba Tallinnas.

Nädalavahetusel

 • Vana graafiku järgi liin 139 8:45 ja liin 140 16:50 ning 20:15
 • Uue graafiku järgi liin 140 8:45, 10:45, 13:45 ja liin 139 20:20
 • Suunal Tallinn – Ardu

Tööpäevadel

 • Vana graafiku järgi väljusid liinid Tallinnast: liin 140 15:30 ja 18:15 ning liin 139 17:00 ning hommikul Koselt – Ardusse 6:40.
 • Uue graafiku järgi väljuvad kõik liinid Tallinnast järgmiselt: liin 140 6:30, 8:30, 15:30, 17:30 ja 19:00 ning liin 139 22:00. Meeles tuleb pidada ka seda, et liin 140 väljub Tallinnas algpeatusest Estonia 3 ja liin 139 Balti-Jaam 4. Sarnaselt Ardu-Tallinn suunaga peatub buss ka Tallinn- Ardu suunal, millega on tagatud ka Ravila ja Vardja inimeste parem ühenduvus.

Nädalavahetusel

 • Vana graafiku järgi liin 139 7:00 ja liin 140 15:40 ning 19:10
 • Uue graafiku järgi liin 140 9:15, 12:00, 15:30 ja 19:00 ning liin 139 22:00

Antud muudatustega taotlesime kiiremaid ühendusi ja arvestades kommertsliini liikumist vanalt Tartu mnt-lt uuele ühtlasemaid ühendusi.

 • Suunal Oru – Tallinn

Oru – Tallinn – Oru suunda jäävad uue graafikuga teenindama samad liinid 130 ja 131, küll aga lisandub antud suunale üks lisa väljumine õhtusel ajal mõlemal suunal, samas ei pääse me liini aegade muudatusteta, mille toon siinkohal ka välja;

Suunal Oru – Tallinn

 • Vana graafik väljumised Orust liin nr 130 kell 6:23, 11:19, 16:33 ja liinil 131 18:15, siis
 • Uus graafik väljumised Orust liin nr 130 kell 6:36, 11:42, 16:22 ja 21:47 ning liin 131 kell 18:25

Suunal Tallinn – Oru

 • Vana graafik väljumised Tallinnast liin nr 130 kell 6:35, 15:00, 18:00 ja 21:00, siis
 • Uus graafik väljumised Tallinnast liin nr 130 kell 6:30, 10:10, 14:45, 18:00 ja 21:00

Täiendavalt lisasime liinile 138 Koselt Tallinna kell 8:00 väljumisele Tuhala tee peatuse väljumisega kell 8:12 ja suunal Tallinn - Kose väljumisega Tallinnast kell 17:00 Tuhala tee 17:50, mis peaks andma Tuhala tee peatuse piirkonna inimestele liikumiseks Tallinna ja tagasi võimalusi juurde.

Kose piirkonna ühendusajad tipptundidel jäävad alles:

Kose – Tallinna vahelist marsruuti teenindavad liinid 130, 138, 139, 140, 144.

Hommikul on Koselt Tallinna poole tipptunnil väljumised 05:30, 06:10, 06:20, 06:51, 07:05, 07:30, 07:51, 08:00.

Õhtul Tallinnast Kose poole tipptunni väljumised 17:00, 17:30, 18:00, 18:05, 18:10.

Hommikul Kolust, peatusest Kolu 4, on võimalik sõita Tallinna poole liiniga 138 07:16, 07:41 ja 08:07. Õhtul Tallinnast liiniga 138 kell 17:00 ja liiniga 130 kell 18:00.

 

Vedaja GoBus AS

Info telefonil Tel: 640 400

e-post: infoliin@gobus.ee

Sõiduplaanid on nähtavad www.peatus.ee

Ootame ettepanekuid ja tagasisidet muudatuste kohta kuni 18. aprillini, vaatame kõik üle ja võimaluse korral viiakse muudatused sisse. Muudatusi ootame info@ytkpohja.ee koos kirjeldustega.