Uudised ja teated

« Tagasi

Ootame oma meeskonnaga liituma asjatundliku spetsialisti

 Ootame oma meeskonnaga liituma asjatundliku

ARENGUOSAKONNA NOOREMSPETSIALISTI

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus on mittetulundusühing, mille liikmeteks on Harju, Rapla, Lääne ja Lääne-Viru maakondade kohalikud omavalitsused ja riik. Keskus on riigieelarveline asutus. Keskuse tegevuse eesmärgiks on maakonna ühistranspordi tellimine ja igapäevane korraldamine, integreeritud liinivõrgu ja ühtse piletisüsteemi alusel, tagamaks piirkonna elanikele soodsamad ja majanduslikult tõhusamad ühistransporditeenused.

Põhiülesanneteks on:

 • MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse liikmete poolt halduslepingutega üleantud tegevuste, st ühistranspordiseaduse §54 toodud taksoveo dokumentide menetluste läbiviimine.
 • Telefonile vastamine ja kõnede suunamine, teadete vastuvõtmine ja suhtlemine kodanike, keskuse liikmete ja koostööpartneritega.

Sobilikul kandidaadil on:

 • vähemalt kõrgharidus, (haridus võib olla ka omandamisel);
 • hea MS Office kontoritarkvara (Word, Excel) kasutamisoskus;
 • väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas;
 • vene ja inglise keele oskus;
 • hea suhtlemisoskus ja abivalmidus;
 • hea pingetaluvus ajakriitilisel perioodil;
 • analüüsi- ja üldistusvõime:
 • kõrge vastutustunne ja täpsus;
 • innovaatilisus ja orienteeritus tulemusele ning paindlikkus.

Kasuks tuleb eelnev töökogemus ühistranspordi alal;

 

Töökoht asub Tallinnas.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel. Tööle võtmisel rakendatakse katseaega.

Palume elulookirjeldus koos motivatsioonikirja ja palgasooviga saata hiljemalt 09.03.2020.

e-posti aadressile info@ytkpohja.ee

Lisainfo: e-post vello.jogisoo@ytkpohja.ee