Avalikel kaugliinidel kinnitati uued hinnad alates 01.01.2022

 

Eelarve kärpe eesmärgil on Transpordiamet teinud Ühistranspordikeskustele teatavaks, et iga keskuse liinivõrgust tuleb leida võimalus 2%liseks kokkuhoiuks. Mis tähendaks madalama täituvusega liinide sulgemist. Paraku osad vähema täituvusega liinid on aga sõitjatele äärmiselt olulised. Liinide sulgemise vältimiseks tegi PEÜTK ühe osana kärpe plaanist Transpordiametile alternatiivettepaneku, mille Transpordiamet aktsepteeris.

7. detsembril 2021 kinnitas Transpordiamet Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse ettepanekul piletihinnad Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse poolt korraldatavate avaliku teenindamise lepingu alusel teenindavate kaugbussiliinide sõidupiletite muutmiseks

 Läänemaa kaugliinidel:

  • nr 153 Haapsalu – Risti – Märjamaa – Rapla – Türi – Paide – Tartu
  • nr 317 Haapsalu – Võnnu – Martna – Märjamaa
  • nr 321 Haapsalu – Vana-Vigala – Pärnu
  • nr 712 Haapsalu – Keila – Tallinn
  • nr 732 Tallinn – Risti – Haapsalu

Raplamaa kaugliinidel:

  • nr 25 Rapla – Kohila – Tallinn
  • nr 30 Märjamaa – Kernu – Tallinn

Sõitjatele kuni 19 eluaastat ja alates 63. eluaastast kehtib nendel liinidel täishinnast 40%-line soodustus, e-piletina.

Sularaha eest ostetud piletite hinnad on täishinnad, mis ümardatakse täpsusega 0,05 eurot ning elektroonilised piletid 0,01 euro täpsusega. Eelmüügist ostetud piletite hinnad on võrdsed sularaha piletite hindadega.

Kehtima jääb 0-hind  kõigile keskmise ja raske puudega ning osalise töövõimega ja puuduva töövõimega isikutele, töövõimetuspensionäridele ning raske liikumispuudega ja sügava puudega isiku saatjale, kellel puudub seaduse või seaduse alusel kehtestatud tasuta sõidu õigus. Vastavalt Ühistranspordiseaduse §34 on tasuta sõidu õigus eelkooliealisel lapsel, puudega kuni 16 aastasel isikul, Sügava puudega 16 aastasel ja vanemal isikul, raske nägemispuudega isikul, sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal või puudega isikut saatval juht- või abikoeral.

Uued hinnad rakenduvad avalikel kaugliinidel alates 01.01.2022

Lääne- ja Raplamaa piirkondades on piletihinna arvestuse aluseks kilomeetritariif.