Tsoonipiletite hinnad alates 01.07.2023

 

MTÜ Põhja Eesti Ühistranspordikeskus poolt korraldatavatel Harjumaa, Läänemaa, Lääne Virumaa ja Raplamaa avalikel maakonna bussiliinidel, kaasa arvatud ekspressbussiliinidel ja avalikel kaugbussiliinidel kehtib piletihind 0 eurot kõigile keskmise ja raske puudega ning osalise töövõimega ja puuduva töövõimega isikutele, töövõimetuspensionäridele ning raske liikumispuudega ja sügava puudega isiku saatjale, kellel puudub seaduse või seaduse alusel kehtestatud tasuta sõidu õigus.

Vanusest tulenevad sõidusoodustused on kehtestatud kuni 19. eluaasta lõpuni ja alates 63. eluaastast. Pileti ostu kohustus on kõigil 20-62 aastastel sõitjatel.

NB! Uue tingimuse täitumisel, näiteks 63 aastaseks saamisel, tuleb kaart uuesti isikustada, et tasuta sõidu tunnus kaardil seotud oleks. Kaarte automaatselt sünnikuupäevadel või mõnedel teistel sõiduõiguste alguse kuupäevadel automaatselt ei isikustata.

Kehtestatud Transpordiameti käskkirjaga 21.06.2022 nr 1.1-1/22/84

E-rahaga ostetud piletitele kehtib soodustus 25% (alates 1.07.2023).

Piletisüsteem on maakondades alates 1.07.2023 ühtne ning hinnastamine toimub tsoonipõhiselt. 

 

Müügipunktid Tallinnas ja Harjumaal
Müügipunktide nimekiri väljaspool Harjumaad
Piletimüügisüsteem asub ytkpohja.pilet.ee
Peatuse tsooni kuuluvust saad kontrollida siin

Harju, Rapla, Lääne ja Lääne Viru maakondades on hinnaerisusi. Järgnevalt vaata hinnainfot iga maakonna kohta eraldi.

 

Harjumaa

Harjumaal, Lääne-Virumaal ja Raplamaal kehtib 0-eurone bussipilet  alates 1. juulist 2018 avalikel liinidel ühistranspordi kasutajatele, kes ei ole vanuses 20 - 62 eluaastat, see tähendab - pileti ostmise kohustus on inimestel vanuses 20-62 (kaasa arvatud) eluaastat. Kehtestatud Transpordiameti peadirektori käskkirjaga 28.06.2018 nr1-2/18/206.

NB! Uue tingimuse täitumisel, näiteks 63 aastaseks saamisel, tuleb kaart uuesti isikustada, et tasuta sõidu tunnus kaardil seotud oleks. Kaarte automaatselt sünnikuupäevadel või mõnedel teistel sõiduõiguste alguse kuupäevadel ei isikustata.

Üksikpiletite ja 30 päeva kaartide hinnad tavaliinidel alates 01.07.2023

 

Ekspressbussi piletihinnad alates 01.07.2023


 

* sooduspiletite hinnad kehtivad sõitjatele kuni 19 aastat (kaasa arvatud) ja üle 63 aasta (kaasa arvatud) vanustele sõitjatele.

Eelkooliealistele on tasuta sõidu õigus vastavalt Ühistranspordiseadusele.

NB! Ekspressliinides ei ole võimalik bussis Ühiskaardile raha laadida, et tagada ekspressliinidel maksimaalne ajasääst ja kiired ühendused.

NB! Erinevalt tavalistest liinidest ei kehti ekspressliinidel omavalitsuse soodustused. Ekspressliinil kehtib täishinnaga ostetud vähemalt 1. - 2. tsooni kuukaart ja üksikpilet. Ühe tsooni pilet sõiduõigust ei anna.

 

Ühistooted Tallinna ning Elroniga

 

 

Soodustuse saajad Põhja-Eesti ühispiletitootel:

kuni 19-aastased isikud (kaasa arvatud);

õpilased;

üliõpilased;

Eesti Vabariigi pensionärid;

osalise või puuduva töövõimega isikud;

65-aastased või vanemad isikud;

raske või keskmise puudega 17-aastased või vanemad isikud;

kuni 16-aastase (kaasa arvatud) puudega isiku saatjad;

sügava puudega isiku saatjad

 

Raplamaa

Harjumaal, Lääne-Virumaal ja Raplamaal kehtib 0-eurone bussipilet  alates 1. juulist 2018 avalikel liinidel ühistranspordi kasutajatele, kes ei ole vanuses 20 - 62 eluaastat, see tähendab - pileti ostmise kohustus on inimestel vanuses 20-62 (kaasa arvatud) eluaastat. Kehtestatud Transpordiameti peadirektori käskkirjaga 28.06.2018 nr1-2/18/206.

NB! Uue tingimuse täitumisel, näiteks 63 aastaseks saamisel, tuleb kaart uuesti isikustada, et tasuta sõidu tunnus kaardil seotud oleks. Kaarte automaatselt sünnikuupäevadel või mõnedel teistel sõiduõiguste alguse kuupäevadel ei isikustata.

Üksikpiletite hinnad Raplamaal (ka Läänemaal) läbitud tsoonide arvu järgi.

Maakonna avalikel liinidel kehtivad kuupiletite hinnad. Raplamaa tsoonides Kohila, Rapla1 ja Rapla4 on võimalik sõita ka Harjumaa kuupiletitega.

Ühispiletid, mis kehtivad lisaks Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse liinidele ka vastavalt Tallinna linnaliinidel või Tallinna linnaliinidel ja Elroni rongides.

kuni 19-aastased isikud (kaasa arvatud);

õpilased;

üliõpilased;

Eesti Vabariigi pensionärid;

osalise või puuduva töövõimega isikud;

65-aastased või vanemad isikud;

raske või keskmise puudega 17-aastased või vanemad isikud;

kuni 16-aastase (kaasa arvatud) puudega isiku saatjad;

sügava puudega isiku saatjad

Raplamaad läbivad ka Läänemaa kaugliinid 153, 317 ja 321. Raplamaa tsoonides on neil liinidel kehtivad ka Raplamaa kuupiletid. Läänemaa kaugliinidel kehtib kuni 19-aastastele ja alates 63-aastastele (kaasa arvatud) e-rahaga ostetud piletitele sõidusoodustus 40 % sularahapileti täishinnast.

 

Läänemaa

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse poolt korraldavatel maakonnaliinidel Läänemaal kehtib 0-eurone piletihind kõigile sõitjatele kuni 22 jaanuar 2024. Kehtestatud Maanteeameti peadirektori käskkirjaga 28.06.2018 nr1-2/18/206

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse poolt korraldavatel maakonnaliinidel Läänemaal hakkavad kehtima tsoonipõhised piletihinnad alates 22.01.2024. Hinnad on kehtestatud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi määrusega nr 111 21.12.2023 a.

Nõudeliini 1A pileti hind on kõigile sõitjatele 2.- eurot (sh. õpilased ja pensionärid). Tasuta sõidu õigus on ainult Ühistranspordiseaduses §34 alusel antud isikutele. Liinil 1A kehtivad ka 30 päeva kuukaardid.

 

Avalike maakonnaliinide piletiinfo

Läänemaa avalikel liinidel kehtivad alates 22.01.2024 tsoonipõhised piletihinnad. Tasuta sõidu õigus on sõitjatel kuni 20 eluaastat ja alates 63 eluaastat. Vanusega seotud sõidusoodustuse registreerimiseks kasuta isikustatud ühiskaarti või elektroonilist õpilaspiletit.
Ühiskaardile saab kanda nii puudest kui ka töövõimetusest tulenevat tasuta sõidu õigust. Selleks tuleb Keskusele esitada avaldus. Avalduse vormi saamiseks saada meile e-kiri. Täidetud avaldus tuleb esitada info@ytkpohja.ee
Bussi sisenedes tuleb iga sõit registreerida!

Piletihinnad avalikel liinidel

Avalike maakonna kaugliinide piletiinfo

Läänemaa kaugliinidel (153, 317, 321, 721 ja 732) kehtivad alates 1.07.2023 tsoonipõhised hinnad. Tsoonidesse on määratud ka väljaspoole Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse haldusala jäävad peatused.

Läänemaa kaugliinidel kehtib kuni 20-aastastele ja alates 63-aastastele e-rahaga ostetud piletitele sõidusoodustus 40 % sularahapileti täishinnast.

E-raha pileti soodustus on kõigile sõitjatele 25 % (alates 1.07.2023).

Üksikpiletite hinnad Läänemaal (ka Raplamaal) läbitud tsoonide arvu järgi.

Kaugliinide hinnamaatriksis on piletihinnad kõigi liinidele jäävate tsoonide vahel.

Läänemaa avalikel- ja kaugliinidel sõitmiseks on võimalik soetada ka 30-päeva pileteid, lisaks on olemas kogu Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse piirkonnas kehtiv toode (toode ei kehti Järva, Jõgeva, Tartu ja Pärnu tsoonidesse määratud peatustes).

 

Lääne-Virumaa

Harjumaal, Lääne-Virumaal ja Raplamaal kehtib 0-eurone bussipilet  alates 1. juulist 2018 avalikel liinidel ühistranspordi kasutajatele, kes ei ole vanuses 20 - 62 eluaastat, see tähendab - pileti ostmise kohustus on inimestel vanuses 20-62 (kaasa arvatud) eluaastat. Kehtestatud Maanteeameti peadirektori käskkirjaga 28.06.2018 nr1-2/18/206

NB! Uue tingimuse täitumisel, näiteks 63 aastaseks saamisel, tuleb kaart uuesti isikustada, et tasuta sõidu tunnus kaardil seotud oleks. Kaarte automaatselt sünnikuupäevadel või mõnedel teistel sõiduõiguste alguse kuupäevadel ei isikustata.

E-rahaga ostetud piletitele kehtib soodustus 25% (alates 1.07.2023).

1.juulist 2023 kehtivad üksikpiletite hinnad tsoonides Viru1-Viru5, Simuna ja Viru7:

Maakonna avalikel liinidel kehtivad kuupiletite hinnad.

 

Kogu Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse piirkonnas kehtivad perioodipiletid ja ühistooted Tallinna ning Elroniga.

Soodustuse saajad Põhja-Eesti ühispiletitootel:

kuni 19-aastased isikud (kaasa arvatud);

õpilased;

üliõpilased;

Eesti Vabariigi pensionärid;

osalise või puuduva töövõimega isikud;

65-aastased või vanemad isikud;

raske või keskmise puudega 17-aastased või vanemad isikud;

kuni 16-aastase (kaasa arvatud) puudega isiku saatjad;

sügava puudega isiku saatjad

 

Üksikpiletite kehtivuse aeg

Ostes üksikpileti, on piletile märgitud kehtivuse aeg, mille jooksul on õigus Põhja-Eesti korralduspiirkonnas avalikel maakonnaliinidel sõites ümberistuda teisele maakonna avalikule liinile. Sõitja peab jälgima, et pilet kehtiks ajaliselt bussi sisenedes. 

Kehtivusaeg sõltub läbitavate tsoonide arvust:

Sõit ühe tsooni piires - kestus maksimaalselt 1 tund

Sõit kahe tsooni piires - kestus maksimaalselt 1,5 tundi

Sõit kolme tsooni piires - kestus maksimaalselt 2 tundi

Sõit nelja tsooni piires - kestus maksimaalselt 2,5 tundi