Juhatus

 

24. märtsil 2022 valiti üldkoosolekul uus juhatuse koosseis seoses senise juhatuse volituste lõppemisega.

 

Juhatuse koosseis alates 15.12.2022

Vladimir Arhipov

Andres Harjo

Mikk Lõhmus

Vladimir Svet

 Herkki Olo

Timo Suslov

Einar Vallbaum

Demis Voss

 

14.04.2022 toimunud juhatuse koosolekul valiti juhatuse esimeheks Einar Vallbaum.

 

2023 aasta palgaandmed

2022 aasta palgaandmed

2021 aasta palgaandmed

2020 aasta palgaandmed