Juhatus

 

29. märtsil 2018 valiti üldkoosolekul uus juhatuse koosseis seoses senise juhatuse volituste lõppemisega.

 

Juhatuse koosseis alates 27.02.2020

Andres Harjo

Andrei Novikov

Andrus Umboja

Ago Kokser

Vladimir Arhipov

Einar Vallbaum

Mikk Lõhmus

Herkki Olo

 

09.04.2018 toimunud juhatuse koosolekul valiti juhatuse esimeheks Andrus Umboja. 

 

2021 aasta palgaandmed

2020 aasta palgaandmed