Järelevalve ühistranspordis

 

Kooskõlas Eesti Põhiseadusega toimub järelevalve korraldamine alates 19. juunist 2008 kahest eraldi toimivast osast.

 

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus teostab kontrolli keskuse ja vedajate vahel sõlmitud lepingute järgimist ning ühistranspordiseadusest tulenevate nõuete täitmist. Samuti viib läbi analüütilist kontrolli maakonna avalike bussiliinide teenindamisel laekuva piletitulu osas.

 

Eelnimetatud andmete põhjal koordineerib Keskus tellimuste esitamist, järelevalvet ja piletikontrolli teostatavale üksusele.

 

Transpordiamet teostab maakonna bussiliinidel ühistranspordiseadusest ja sõitjateveo üldeeskirjast tulenevate nõuete täitmise ning ka sõitjate piletikontrolli.