Lõunasuuna liinigrupp

 

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus ja AS GoBus allkirjastasid 04.10. 2018 otselepingu Harju maakonna lõunasuuna avaliku teenindamiseks. Teenust hakati osutama vastavalt lepingule  alates 08.10.2018. Leping kehtib kuni kaks aastat.

Liiniguuppi kuuluvad liinid:

105        Tallinn – Vaida – Pikavere – Alavere – Voose

105A      Tallinn – Vaida – Pikavere – Alavere – Voose

120        Tallinn – Jüri 

121        Tallinn  Mõigu  Peetri  Järveküla  Peetri  Tallinn

125        Tallinn – Jüri – Lagedi 

130        Tallinn – Vaida – Tuhala – Kose

131        Tallinn  Vaida

132        Tallinn  Järveküla  Rae küla  Jüri

132A      Tallinn  Järveküla  Rae küla  Jüri  Vaida

135        Tallinn – Jüri – Aruküla – Peningi 

135C      Tallinn – Jüri – Aruküla – Peningi – Urvaste 

138        Tallinn – Vaida – Kose

139        Tallinn – Vaida – Kose-Uuemõisa – Kose – Ardu

140        Tallinn – Kose – Ravila – Ardu

144        Tallinn – Kose-Risti – Kose

144A      Kose  Kuivajõe  Tallinn 

K3         Kose – Habaja – Kuimetsa – Kaiu

K6         Kose – Alavere – Kehra

 

Lõunasuuna teenuse osutaja on GoBus AS

Info telefonil Tel: 640 400

e-post: infoliin@gobus.ee

Kiire operatiivinformatsiooni saamiseks palume antud kontaktidele pöördumised teha kui toimuvad hilinemised ja varem väljumised peatustesse/peatustest ning väljumise ära jäämised.

Sõiduplaanidest ja marsruutidest mitte kinnipidamiste, sõidukite ületäituvuse ning ettepanekute tegemiseks liinide muutmiseks palume esitada teade MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse kontaktil info@ytkpohja.ee, kes on teenuse tellija ning jälgib avaliku teenindamise lepingu täitmist.

 

NB! Bussidesse sisenemine ja väljumine toimub ainult liiklusmärgiga 541a (ühistranspordi peatus) tähistatud peatuskohtades.

Sisenedes tuleb osta pilet või registreerida perioodikaart.

Avalikele bussiliinidele toimub bussidesse sisenemine ainult esiuksest ning iga sõitja on kohustatud registreerima oma sõiduõiguse.

Sõiduõigus tuleb registreerida samuti sõitjatel, kellel on 0-eurose piletihinnaga sõitmise õigus Harju maakonna avalikel bussiliinidel olenemata registreeritud elukohast.

Harju maakonna avalike bussiliinide vahel on võimalik ümber istuda registreeritud sõiduõiguse korral ühe piletiga http://www.ytkpohja.ee/piletite-hinnad

 

Harjumaa avalikel bussiliinidel kehtib piletimüügisüsteem, kus sõitjatele vanuses 20-62 eluaastat (kaasa arvatud) kehtib piletihind vastavalt hinnakirjale https://www.ytkpohja.ee/piletite-hinnad Harju maakonna avalikel bussiliinidel olenemata registreeritud elukohast. Alla 20 aastastele ja üle 62 aastastele sõitjatele on sõit tasuta, tasuta sõidu aluseks  on kassas registreeritud, isikustatud Tallinn-Harjumaa Ühiskaart (või mõni muu ristkasutatav, ühistranspordi piletimüügisüsteemiga ühilduv kaart https://www.pilet.ee/viipe/uhiskaart/persod/perso/?lang=ee). Samuti on võimalik kasutada e-õpilaspiletit või ISIC kaarti.

Piletihindade, sõidusoodustuste, sõitjate õiguste ja kohustuste kohta on lisainfo leitav:

 https://www.ytkpohja.ee/piletimuugisusteem

 

Piletitoodete ostukeskkond periooditoodete soetamiseks www.pilet.ee

Kõikide liinide sõidugraafikud on leitavad sõiduplaanide andmebaasis www.peatus.ee ja koondplaanide kategoorias meie koduleheküljel