Tsoonisüsteemi laienemine kogu Põhja-Eesti korralduspiirkonnale

 

1. juulil 2023 laieneb seni Harjumaa sõitjale tuttav tsoonisüsteem Raplamaale, Lääne-Virumaale ja Läänemaale. Tsoonidesse on määratud ka Läänemaa kaugliinidele jäävad peatused Pärnu-, Järva-, Jõgeva- ja Tarumaal. 0-eurose piletihinnaga sõit Läänemaa avalikel maakonnaliinidel säilib muudatusteta.

Tsoonisüsteem tähendab, et iga peatus on määratud tsooni ja hind muutub ületades tsoonipiiri. Uus piletisüsteem loob võimaluse soetada perioodipiletid, mis püsisõitjale annavad hinnavõidu ja muudavad sisenemise kiiremaks ja mugavamaks.

Alates 01.07.2023 kehtivad tsoonipiirid on kehtestatud Transpordiameti käskkirjaga 05.06.2023 nr 1.1-1/237116 Avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo sõidupiletite hinnad ja piletitsoonid bussiliikluses MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus poolt korraldatavatel maakonnamaakonna- ja kaugliinidel. Tsoonipiiride kirjeldused on kättesaadavad lisast 1  

Üksikpiletit saab bussijuht jätkuvalt müüa soovitud peatuse nime järgi. Sõitja peab arvestama uuest süsteemist tingitud piletihinna muutusega (esineb nii hinnatõuse kui langusi).

Perioodipileti ostu puhul on vaja teada algpeatuse ja lõpp-peatuse tsooni. Selleks on loodud abimaterjal, millest leiad iga peatuse tsooni vastavuse.

Nii perioodipileti kui e-raha soodustuse (1. juulist 25%) saamisek eelduseks on Ühiskaardi olemasolu.

Kõiki Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse perioodipileteid saab osta 1. juulist uuest piletiveebist ytkpohja.pilet.ee Vanas keskkonnas (www.pilet.ee) on müügil vaid Harjumaa perioodipiletid.

Täpsem info maakondade kaupa:

Juhime tähelepanu mõningatele detailidele:

Raplamaa tsoon Kohila on Harjumaa tsooni Harju3 alamtsoon. Rapla4 ja Rapla1 kuuluvad alamtsoonidena Harju4A tsooni. See tähendab, et Harju3 ja Harju4A tooted kehtivad ka vastavates alamtsoonides.

Näide 1: Jüri asub Harju2 tsoonis ning Kohila Raplamaa Kohila tsoonis. Nende peatuste vahel kehtivad Harjumaa kahe tsooni piletitooted: sularahaga üksikpilet 2€, e-rahaga üksikpilet 1,50€ ja kuupilet 30€.

Rapla 2 laieneb osaliselt ka Järvamaale nendesse peatustesse, kus teenindavad Raplamaa avalikud maakonnaliinid.

Viru4 laieneb Järvamaale Koeru piirkonda. Viru5 laieneb Järvamaal Järva-Jaani piirkonda ning Harjumaal Aegviidu piirkonda.

Simuna tsoon on nii Viru4 kui Viru5 alamtsoon. See tähendab, et omades sõiduõigust kummaski tsoonis (Viru4 või Viru5) siis saab sama piletitootega ka kasutada Simuna peatusi.

 

Kus tsoonis mu peatus asub?

Üksikpiletit saab bussijuht müüa endiselt soovitud peatuse nime järgi ja tsooni teadmine sõitmiseks vajalik ei ole. Perioodipilet on elektrooniline pilet ning eeldab ühiskaardi olemasolu. Perioodipileti ostu korral tuleb valida alg- ja lõpptsoon. Et valida õige ja kõige soodsam perioodipileti variant saad esitada päringu, millisesse tsooni Sind huvitavad peatused kuuluvad. Selleks on loodud infomaterjal, mis asub siin. Infomaterjalist saab otsida tsooni peatuse nime järgi, kaardilt või liini järgi. Samuti on seal kuvatud ka piletihinnad, mida saab sõitja otsida oma lähte- ja sihtkohast sõltuvalt.

 

Kus on võimalik pileteid osta?

1. juulist 2023 on kasutamiseks valmis uus piletiveeb, kust on võimalik soetada kõiki Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse piirkonnas kehtivaid perioodipileteid, laadida kaardile raha, isikustada oma Ühiskaarti, kontrollida raha jääki ning sisselogimisel näha ostude ja sõitude ajalugu ning kehtivate piletitoodete infot.

Ostu saab sooritada ka sisse logimata ja kontot omamata.

Piletimüügiveeb: ytkpohja.pilet.ee

Klienditugi: info@pilet.ee või +372 611 8000 (24/7)

 

Harjumaa

1. juulist 2023 kehtestatakse Harjumaal uued piletihinnad. Positiivse muudatusena suureneb soodustus e-rahaga pileti ostmisel - uus soodustus on 25%.

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusel on koos piletimüügisüsteemi haldaja, Ridangoga, loodud uus piletiveeb, kust saab osta perioodipileteid, laadida raha, isikustada ühiskaarti ja kontrollida raha jääki.

Väike muudatus on Harjumaa sõitjale ka tsoonides. Harju4 piletitsoon jaguneb kaheks: Harju4A ja Harju4B. Harju4A tsoonile liidetakse juurde ka Raplamaa tsoonid Rapla4 ning Rapla1. Samuti laieneb Harju3 tsoon Raplamaale ning sellega liitub tsoon Kohila. See tähendab, et senised Harjumaa tooted kehtivad 1. juulist ka vastavates Raplamaa tsoonides.

Luuakse kogu Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse piirkonnas kehtiv 30 päeva pilet ja laienevad ühistooted Tallinna ning Elroniga.

 

Läänemaa

Seni Harjumaal kasutusel olnud tsoonisüsteem laieneb 01.07.2023 ka Läänemaale. Läänemaal muutub sellega seoses Läänemaa kaugliinide piletihinna arvutamise viis, aga avalikel maakonnaliinidel mingeid muudatusi sellega ei kaasne, endiselt jääb maakonna avalikel liinidel kehtima 0-eurone piletihind.  Kaugliinide sõitjatele tekivad kuupiletid ja e-rahaga pileti ostmisel suureneb allahindlus 25 protsendini senise 20 protsendi asemel. Kuupileteid saab osta alates juulist 2023 uuest piletiveebist ytkpohja.pilet.ee Piletiveebis on võimalik isikustada ühiskaarti, kontrollida raha jääki ning laadida ühiskaardile raha, et kasutada e-raha soodustust.

 

Raplamaa

1. juulil 2023 laieneb seni Harjumaa sõitjale tuttav tsoonisüsteem Raplamaale, Lääne-Virumaale ja Läänemaale. Iga peatus on määratud tsooni ja hind muutub ületades tsoonipiiri. Uus piletisüsteem loob sõitjatele võimaluse soetada perioodipiletid, mis püsisõitjale annavad hinnavõidu. Lisaks on loodud mitmeid maakonnaüleseid perioodipileti tooteid. 

Üksikpiletit saab bussijuht jätkuvalt müüa soovitud peatuse nime järgi. Sõitja peab arvestama uuest süsteemist tingitud piletihinna muutusega (esineb nii hinnatõuse kui langusi).

Perioodipileti saab osta piletiveebist ytkpohja.pilet.ee. Perioodipileti ostu puhul on vaja teada algpeatuse ja lõpp-peatuse tsooni. Selleks on loodud abimaterjal, millest leiad iga peatuse tsooni vastavuse, mis võimaldab määrata peatuse ja liini järgi tsoone ning kuvab piletite hindasid. Nii perioodipileti kui e-raha soodustuse (1. juulist 25%) saamisek eelduseks on Ühiskaardi olemasolu.

Raplamaa tsoonides Rapla4 ja Rapla1 hakkavad kehtima ka Harjumaa 4. tsooni perioodipiletid ning Kohila tsoonis on kehtivad Harjumaa 3. tsooni piletid.

Raplamaad läbivad ka Läänemaa kaugliinid, mis on juulist samuti liidetud tsoonisüsteemiga.

 

Lääne-Virumaa

1. juulil 2023 laieneb seni Harjumaa sõitjale tuttav tsoonisüsteem Raplamaale, Lääne-Virumaale ja Läänemaale. Iga peatus on määratud tsooni ja hind muutub ületades tsoonipiiri. Uus piletisüsteem loob sõitjatele võimaluse soetada perioodipiletid, mis püsisõitjale annavad hinnavõidu. Lisaks on loodud mitmeid maakonnaüleseid perioodipileti tooteid.

Lisaks suureneb e-rahaga pileti ostmise soodustus varasemalt 20 protsendilt 25 protsendini.

 

Üksikpiletit saab bussijuht jätkuvalt müüa soovitud peatuse nime järgi. Sõitja peab arvestama uuest süsteemist tingitud piletihinna muutusega (esineb nii hinnatõuse kui langusi).

Perioodipileti saab osta piletiveebist ytkpohja.pilet.ee. Perioodipileti ostu puhul on vaja teada algpeatuse ja lõpp-peatuse tsooni. Selleks on loodud abimaterjal, millest leiad iga peatuse tsooni vastavuse, mis võimaldab määrata peatuse ja liini järgi tsoone ning kuvab piletite hindasid. Nii perioodipileti kui e-raha soodustuse (1. juulist 25%) saamisek eelduseks on Ühiskaardi olemasolu.