Soodustused

 

 

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse poolt korraldavatel avalikel maakonnaliinidel Harju, Rapla, Lääne ja Lääne-Viru maakondades kehtib

Tasuta sõidu õigus:

Ühistranspordiseaduses § 34 alusel riigisisesel liinil tee-, vee- ja raudteeliikluses:

 • lapsel, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks
 • lapsel, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud
 • Puudega kuni 16-aastasel isikul
 • sügava puudega 16-aastasel ja vanemal isikul
 • raske nägemispuudega isikul
 • sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal või puudega isikut saatval juht- või abikoeral. 

 

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi 21.12.2023 määruse nr 111 alusel:

 •  isikud vanuses kuni 19 aastat ja isikud alates 63. aastast (nimetatud aastad kaasa arvatud)
 • keskmise, raske ja sügava puudega isikud
 • osalise või puuduva töövõimega isikud;
 • sügava puudega isiku saatja, kui saatja siseneb bussi koos sügava puudega isikuga;
 • raske liikumis- või nägemispuudega isiku saatja, kui saatja siseneb bussi koos raske liikumis- või nägemispuudega isikuga;
 • alla 7-aastane puudega laps, ja tema saatja, kui saatja siseneb bussi koos puudega lapsega;
 • Ukraina sõjapõgenikud vastavalt tasuta sõiduõiguse kehtivusele sõidukaardil.

 

Tasuta sõidu õigus ekspressliinidel, lisaks ÜTS §34

 • keskmise, raske ja sügava puudega isikud
 • osalise või puuduva töövõimega isikud;
 • sügava puudega isiku saatja, kui saatja siseneb bussi koos sügava puudega isikuga;
 • raske liikumis- või nägemispuudega isiku saatja, kui saatja siseneb bussi koos raske liikumis- või nägemispuudega isikuga;
 • alla 7-aastane puudega laps, ja tema saatja, kui saatja siseneb bussi koos puudega lapsega;
 • Ukraina sõjapõgenikud vastavalt tasuta sõiduõiguse kehtivusele sõidukaardil.

 

Sooduspileti ostu õigus:

 • Avalikel kaugliinidel kehtib 40%ne soodushind isikutele vanuses kuni 19 aastat ja isikutele alates 63. aastast (nimetatud aastad kaasa arvatud)
 • Põhja-Eesti ühispiletitootel (Tallinn ja Elron)

vanuses kuni 19. ja alates  vanusest 65. (nimetatud eluaastad kaasa arvatud),

õpilastele,

üliõpilastele,

pensionäridele,

keskmise või raske puudega 16-aastastele või vanematele isikutele,

kuni 16-aastase (kaasa arvatud) puudega isiku saatjale, olenemata puudega isiku puuderaskusest

osalise töövõimega või puuduva töövõimega isikutele,

 • Ekspressliinidel lisaks ÜTS §34:

sõitjatel kuni 19 aastat (kaasa arvatud) ja üle 63 aasta (kaasa arvatud)

Tasuta sõidu õiguse Ühiskaardiga sidumine
 • Vanuse, elukoha ja õpilase staatusega seotud soodustused seotakse ühiskaardiga automaatselt kaardi isikustamisel.
 • Puudest tingitud või osalisest või täielikust töövõimetusest tuleneva tasuta sõiduõiguse sidumine ühiskaardiga ei toimu automaatselt. Selleks tuleb esitada taotlus.

Esita avaldus vormi kadu

 • Ukraina sõjapõgeniku tasuta sõiduõigusega ühiskaart

Ukraina sõjapõgenikele väljastab tasuta sõiduõigusega ühiskaardi elukohajärgne kohalik omavalitsus. Kaart isikustatakse enne väljaandmist ja kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

Soodustuste kandmine Ühiskaardile kiirendab oluliselt sõitjate sisenimist ning sõiduõiguste tuvastamist, mis tagab busside parema graafikus püsimise.